одобрен

Регистър на обекти в експлоатация Своге 2019

Уникален идентификатор:  ab564445-22ce-4502-a1d9-cf421af86bcd

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:20:13
  • Създаден от: svoge_admin
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:20:13

Дата

Вх. № на искане за регистрация

Населено място

Кв.

УПИ, ПИ

Строеж

Възложител

1 17.01.2019г. 26-00-101/15.01.2019г. с. Искрец ІV-"За рибарник" "Рибарник с подобекти: басейн риба, склад инвентар и навес" "Голд фиш 2009"
2 04.02.2019г. 94-И-233/28.01.2019г. с. Владо Тричков 3 VІ-132,278 Еднофамилна вилна сграда Илиян Германов
3 11.02.2019г. 26-00-58/04.02.2019г. гр. Своге 86 ІХ-1037 Жилищна сграда "Роялстрой ВБ" ООД
4 27.02.2019г. 94-Д-361/25.02.2019г. с. Владо тричков 4 ХІІ-33,34,35 Едноетажна жилищна сграда Нейка Драганова
5 25.03.2019г. 26-00-161/20.03.2019г. с. Искрец ОП"Джагаловци" Преустройство на част от същ. Сграда - Краварник в "Цех за "Вела Енерджи" АД
производство на пелети"
6 01.04.2019г. 94-А-85/29.03.2019г. с. Владо Тричков 8 ХІІІ-140 Двуетажна еднофамилна вилна сграда Ангел Анатасов
в.з. "Кл. Гов. И Пех."
7 31.05.2019г. 92-01-268/19.04 и 23.05.2019г. гр. Своге 75 І-За черква и Ремонт,реставрация, вертикална планировка и подобряване на Църква "Св. Петка" с представител прот. Л. Пешев
градина околното пространство на Храм "Св. Петка"
8 01.07.2019г. 26-00-338/07.06. и 26.06.2019г. с. Церово 7 ІV-50 " За произв. Производствено хале за производство на РVС и АL дограма "Валман" ЕООД
дейност"
9 19.07.2019г. 94-Ж-13/17.07.2019г. с. Искрец 34 ХХІХ-608 Жилищна сграда с изгребна яма Живка Георгиева - Недева
10 25.07.2019г. 94-Ц-105/ 08.07 и 23.07.2019г. с. Луково ПИ № 014007 Магазин за промишлени стоки Цветан Цветков
11 19.08.2019г. 94-Х-41/15.08.2019г. с. Искрец 16 VІІІ-369 Еднофамилна двуетажна жилищна сграда Христо Динов
12 22.08.2019г. 94-Д-260/16.08.2019г. с. Владо Тричков 3 ІІ-521 Гараж Димитър Желев
в.з. "Кл. Гов. И Пех."
13 03.09.2019г. 94-З-55/02.09.2019г. гр. Своге м. Алилица ПИ № 000297 пр. предн. Жилищна сграда Златомир Златков
идент. 65869.55.25
14 14.10.2019г. 94-В-474/11.10.2019г. с. Редина ОП " Завоя" Пристройка към вилна сграда и изгребна яма Валентин Михайлов
15 22.10.2019г. 53-01-95/22.10.2019г. гр. Своге 86 ІХ-1037 Преустройство на апартаменти в същ. Жилищна сграда "Роялстрой ВБ" ООД
16 22.10.2019г. 94-Ц-187/21.10.2019г. гр. Своге 105 І-952. За ОЖС и гаражи Масивен гараж Цветомир Атанасов
17 23.10.2019г. 94-И-228/23.10.2019г. гр. Своге 61а ХІ-1173. За Общ. обсл. Преустройство на кафе-клуб в кафе клуб и сладкарска р-ца с Ива Митрова
продажба на място и пристройка към сладк. Работилница
18 30.10.2019г. 94-С-321/25.10.2019г. с. Владо Тричков 1 ІХ-247 Реконструкция, преустройство и пристройка на Хараламби Гълъбов и Станислав Андреев
Голяма лъка двуетажна вилна сграда
19 11.11.2019г. 94-П-235/07.11.2019г. с. Искрец ПИ № 32843.46.9901 Реконструкция, преустройство и надстройка на същ. Масивна Петьо Пенчев
ОП"Джагаловци" сграда в "Център за преквалификация на кадри"
20 23.12.2019г. 26-00-793/18.12.2019г. с. Владо Тричков ХV-623. За скл. И търг. Склад за неръждаеми метали "С.И.Д. - 97-Павлов" ЕООД
дейност"
21 23.12.2019г. 26-00-784/18.12.2019г. с. Владо Тричков Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в с. Владо Община Своге
Тричков. Улици "7-ма", "19-та" и "20-та"
22 23.12.2019г. 26-00-806/20.12.2019г. гр. Своге 87 І-За ОЖС Основен ремонт междублоково пространство Община Своге
23 23.12.2019г. 26-00-807/20.12.2019г. гр. Своге 100 ІІ-За ЖС и гаражи Основен ремонт междублоково пространство и обособяване на Община Своге
153 І-За ЖС. Маг. И гаражи детска площадка
24 23.12.2019г. 26-00-808/20.12.2019г. гр. Своге 61 ІІ-За ОЖС и гаражи Основен ремонт междублоково пространство и обособяване на Община Своге
детска площадка
25 27.12.2019г. 26-00-119/23.12.2019г. гр. Своге между кв. 109, ул. ОК 713-838 Възстановяване на ул. платно и изграждане на подпорни стени Община Своге
110 и 111 на улица с ОТ 713-838 (ул. "Каменярска")
г.