одобрен

първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст в периода от 01.01.2020 до 30.06.2020

Уникален идентификатор:  ab5de08b-9f82-4c97-ba67-ec749dcba126

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 10:05:52
  • Създаден от: kravelichkov
  • Последна промяна: 2020-07-01 10:05:52

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА за периода 01.01.2020-30.06.2020

Година Възраст Категория брой
2020 до 6 мес. L1Е 89
2020 до 6 мес. L3Е 58
2020 до 6 мес. L7Е 4
2020 до 6 мес. L1Е-В 151
2020 до 6 мес. L2Е-Р 2
2020 до 6 мес. L3Е-А1 54
2020 до 6 мес. L3Е-А2 140
2020 до 6 мес. L3Е-А2Е 44
2020 до 6 мес. L3Е-А2Т 2
2020 до 6 мес. L3Е-А3 141
2020 до 6 мес. L3Е-А3Е 1
2020 до 6 мес. L3Е-А3Т 2
2020 до 6 мес. L5Е-А 5
2020 до 6 мес. L7Е-В1 44
2020 до 6 мес. L7Е-В2 1
2020 до 6 мес. L7Е-СU 2
2020 до 6 мес. L7Е-СР 2
2020 до 6 мес. M1 10456
2020 до 6 мес. M2 27
2020 до 6 мес. M3 59
2020 до 6 мес. N1 2552
2020 до 6 мес. N2 45
2020 до 6 мес. N3 978
2020 до 6 мес. O1 822
2020 до 6 мес. O2 210
2020 до 6 мес. O4 672
2020 до 5 год. L1Е 56
2020 до 5 год. L3Е 260
2020 до 5 год. L5Е 5
2020 до 5 год. L6Е 1
2020 до 5 год. L1Е-В 11
2020 до 5 год. L3Е-А1 22
2020 до 5 год. L3Е-А2 36
2020 до 5 год. L3Е-А2Е 2
2020 до 5 год. L3Е-А3 45
2020 до 5 год. L3Е-А3Е 1
2020 до 5 год. L5Е-А 1
2020 до 5 год. L7Е-А1- 1
2020 до 5 год. M1 4561
2020 до 5 год. M2 28
2020 до 5 год. M3 16
2020 до 5 год. N1 657
2020 до 5 год. N2 24
2020 до 5 год. N3 594
2020 до 5 год. O1 33
2020 до 5 год. O2 57
2020 до 5 год. O3 1
2020 до 5 год. O4 134
2020 до 10 год. L1Е 242
2020 до 10 год. L2Е 2
2020 до 10 год. L3Е 498
2020 до 10 год. L5Е 2
2020 до 10 год. L6Е 1
2020 до 10 год. L7Е 14
2020 до 10 год. L1Е-В 18
2020 до 10 год. L3Е-А1 29
2020 до 10 год. L3Е-А1Т 1
2020 до 10 год. L3Е-А2 18
2020 до 10 год. L3Е-А2Т 2
2020 до 10 год. L3Е-А3 24
2020 до 10 год. L3Е-А3Е 1
2020 до 10 год. L7Е-А1- 1
2020 до 10 год. M1 10184
2020 до 10 год. M2 15
2020 до 10 год. M3 24
2020 до 10 год. N1 1488
2020 до 10 год. N2 62
2020 до 10 год. N3 650
2020 до 10 год. O1 33
2020 до 10 год. O2 57
2020 до 10 год. O3 1
2020 до 10 год. O4 483
2020 над 10 год. L1Е 653
2020 над 10 год. L2Е 5
2020 над 10 год. L3Е 2023
2020 над 10 год. L4Е 1
2020 над 10 год. L6Е 3
2020 над 10 год. L7Е 20
2020 над 10 год. L1Е-В 44
2020 над 10 год. L3Е-А1 118
2020 над 10 год. L3Е-А1Е 5
2020 над 10 год. L3Е-А1Т 3
2020 над 10 год. L3Е-А2 125
2020 над 10 год. L3Е-А2Е 4
2020 над 10 год. L3Е-А2Т 3
2020 над 10 год. L3Е-А3 182
2020 над 10 год. L3Е-А3Е 11
2020 над 10 год. L3Е-А3Т 3
2020 над 10 год. L5Е-А 1
2020 над 10 год. L6Е-А 1
2020 над 10 год. L7Е-А 1
2020 над 10 год. L7Е-А1- 1
2020 над 10 год. L7Е-В 2
2020 над 10 год. L7Е-В1 2
2020 над 10 год. M1 56032
2020 над 10 год. M2 47
2020 над 10 год. M3 124
2020 над 10 год. N1 5890
2020 над 10 год. N2 363
2020 над 10 год. N3 626
2020 над 10 год. O1 212
2020 над 10 год. O2 667
2020 над 10 год. O3 6
2020 над 10 год. O4 393
Общо 104530