одобрен

Информация за договори извън приложното поле на Закона за обществените поръчки (contracts_excl_2007-2010.csv)

Уникален идентификатор:  abb795e1-ad09-4b69-9f20-3139cfd29ae4

договори обществени поръчки регистър АОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-21 13:30:53
  • Създаден от: skirov
  • Последна промяна: 2021-06-21 13:30:53

" "

ID на документ

ПУБЛИКУВАН НА

ТИП ДОКУМЕНТ

ID на поръчката

ID на възложителя

ЕИК на възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРЕДМЕТ на поръчката

ОБЕКТ

ПОД EU ПРАГОВЕ

EU ФИНАНСИРАНЕ

ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО

УЧАСТНИЦИ

ПРЕДМЕТ на договора

ДОГОВОР НОМЕР

ДОГОВОР ДАТА

ID на изпълнителя

ЕИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЙНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ

ВАЛУТА

1 412759 12/10/2010 7 11445 175203478 "Булгартрансгаз" ЕАД доставки 1 0 "Проучване и добив на нефт и газ" АД 816 06/10/2010 0 141000 BGN
2 411103 29/09/2010 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Съвместно производство и използване на документалния филм "Под манастирската лоза" услуги 1 0 Съвместно производство и използване на документалния филм "Под манастирската лоза" 15-2-5449 15/09/2010 0 14733 BGN
3 417508 29/11/2010 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Закупуване на пакет филми за обезпечаване на програмната неоходимост на БНТ за 2011 г. услуги 1 0 Предоставяне на БНТ изключителното право за многократно излъчване в програмите на БНТ - БНТ 1, БНТ САТ и регионалните програми на 40 (четиридесет) игрални филма. 6631 19/11/2010 0 140000 EUR
4 417510 29/11/2010 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Закупуване на филми за обезпечаване на програмната неоходимост на БНТ услуги 1 0 Закупуване на филми за обезпечаване на програмната неоходимост на БНТ 6542 19/11/2010 0 700000 USD
5 417513 29/11/2010 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Закупуване на филми за обезпечаване на програмната неоходимост на БНТ услуги 1 0 Закупуване на филми за обезпечаване на програмната неоходимост на БНТ 6540 19/11/2010 0 128000 USD
6 417514 29/11/2010 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Съвместно производство и използване на игрален филм услуги 1 0 Съвместно производство и използване на игрален филм 15-2-6696 24/11/2010 0 150000 BGN
7 420785 29/12/2010 3 3240 000672350 Българска национална телевизия /БНТ/ Лицензодателят "ПРО ФИЛМС" ООД предоставя на БНТ право на две излъчвания и едно повторение на 30 игрални филма. услуги 1 0 Лицензодателят "ПРО ФИЛМС" ООД предоставя на БНТ право на две излъчвания и едно повторение на 30 игрални филма 7141 08/12/2010 0 75000 EUR
8 419430 16/12/2010 7 5565 110549443 Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч Трудов договор услуги 1 0 Трудов договор - неопределено време 202/13.12.2010 13/12/2010 0 120000 BGN
9 406925 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8533 02/08/2010 0 100 BGN
10 406925 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8534 02/08/2010 0 150 BGN
11 406925 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8531 02/08/2010 0 100 BGN
12 406925 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8532 02/08/2010 0 100 BGN
13 406925 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8530 02/08/2010 0 100 BGN
14 407174 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18648 05/08/2010 0 100 BGN
15 407174 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18647 05/08/2010 0 100 BGN
16 407174 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18649 05/08/2010 0 100 BGN
17 407174 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18650 05/08/2010 0 100 BGN
18 407174 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18651 05/08/2010 0 100 BGN
19 407174 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18652 05/08/2010 0 100 BGN
20 407575 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22429 12/08/2010 0 100 BGN
21 407575 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22426 12/08/2010 0 100 BGN
22 407575 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22427 12/08/2010 0 100 BGN
23 407575 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22430 12/08/2010 0 100 BGN
24 407575 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22425 12/08/2010 0 170 BGN
25 407575 18/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22428 12/08/2010 0 100 BGN
26 408105 20/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8538 19/08/2010 0 100 BGN
27 408105 20/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8541 19/08/2010 0 100 BGN
28 408105 20/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8537 19/08/2010 0 100 BGN
29 408105 20/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8539 19/08/2010 0 100 BGN
30 408105 20/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8536 19/08/2010 0 100 BGN
31 408105 20/08/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8540 19/08/2010 0 100 BGN
32 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19603 05/09/2010 0 100 BGN
33 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19600 05/09/2010 0 100 BGN
34 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19601 05/09/2010 0 100 BGN
35 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19599 05/09/2010 0 100 BGN
36 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19594 05/09/2010 0 100 BGN
37 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19604 05/09/2010 0 100 BGN
38 409939 13/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19602 05/09/2010 0 100 BGN
39 410880 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22432 17/09/2010 0 130 BGN
40 410880 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22434 20/09/2010 0 170 BGN
41 410880 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22435 20/09/2010 0 180 BGN
42 410880 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22433 20/09/2010 0 150 BGN
43 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19144 20/09/2010 0 150 BGN
44 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 3993 20/09/2010 0 150 BGN
45 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19238 20/09/2010 0 150 BGN
46 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19241 20/09/2010 0 150 BGN
47 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19235 20/09/2010 0 150 BGN
48 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19240 20/09/2010 0 150 BGN
49 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19146 20/09/2010 0 240 BGN
50 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19143 20/09/2010 0 150 BGN
51 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19237 20/09/2010 0 150 BGN
52 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19236 20/09/2010 0 150 BGN
53 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19239 20/09/2010 0 150 BGN
54 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19234 20/09/2010 0 150 BGN
55 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19147 21/09/2010 0 150 BGN
56 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19150 21/09/2010 0 150 BGN
57 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19145 21/09/2010 0 150 BGN
58 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19149 21/09/2010 0 150 BGN
59 410938 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19148 21/09/2010 0 150 BGN
60 410963 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8543 23/09/2010 0 100 BGN
61 410963 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8545 23/09/2010 0 100 BGN
62 410963 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8544 23/09/2010 0 100 BGN
63 410963 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8542 23/09/2010 0 100 BGN
64 410963 23/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 8547 23/09/2010 0 100 BGN
65 411128 27/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18658 21/09/2010 0 100 BGN
66 411128 27/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18656 21/09/2010 0 100 BGN
67 411128 27/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18654 21/09/2010 0 100 BGN
68 411128 27/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18655 21/09/2010 0 100 BGN
69 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22437 27/09/2010 0 170 BGN
70 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22441 27/09/2010 0 180 BGN
71 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22436 27/09/2010 0 120 BGN
72 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22440 27/09/2010 0 170 BGN
73 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22438 27/09/2010 0 180 BGN
74 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9440 28/09/2010 0 210 BGN
75 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9439 28/09/2010 0 100 BGN
76 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9441 28/09/2010 0 180 BGN
77 411422 29/09/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 22442 28/09/2010 0 160 BGN
78 411729 01/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора доставки 1 0 Договор за наем на недвижим имот 1 15/09/2010 0 30711 EUR
79 411765 04/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9443 01/10/2010 0 160 BGN
80 411765 04/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9444 01/10/2010 0 180 BGN
81 411765 04/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9442 01/10/2010 0 150 BGN
82 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18955 07/10/2010 0 100 BGN
83 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18962 07/10/2010 0 100 BGN
84 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18657 07/10/2010 0 100 BGN
85 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18961 07/10/2010 0 100 BGN
86 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18959 07/10/2010 0 100 BGN
87 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18960 07/10/2010 0 100 BGN
88 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18956 07/10/2010 0 100 BGN
89 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18963 07/10/2010 0 100 BGN
90 412273 07/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18958 07/10/2010 0 100 BGN
91 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19157 12/10/2010 0 150 BGN
92 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19159 12/10/2010 0 100 BGN
93 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19153 12/10/2010 0 150 BGN
94 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19155 12/10/2010 0 150 BGN
95 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19161 12/10/2010 0 150 BGN
96 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19154 12/10/2010 0 150 BGN
97 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19160 12/10/2010 0 150 BGN
98 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19156 12/10/2010 0 150 BGN
99 413197 15/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 19158 12/10/2010 0 150 BGN
100 413698 21/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9445 19/10/2010 0 130 BGN
101 413698 21/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9446 19/10/2010 0 100 BGN
102 413872 21/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Договор за наем на недвижим имот ДН-70 21/10/2010 0 840 BGN
103 414043 22/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9447 19/10/2010 0 202 BGN
104 414211 26/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 27594 22/10/2010 0 100 BGN
105 414211 26/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 27593 22/10/2010 0 100 BGN
106 414211 26/10/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 27592 22/10/2010 0 100 BGN
107 414904 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9453 01/11/2010 0 100 BGN
108 414904 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9452 01/11/2010 0 140 BGN
109 414904 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 9450 29/10/2010 0 120 BGN
110 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 27597 28/10/2010 0 250 BGN
111 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18970 29/10/2010 0 100 BGN
112 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18965 29/10/2010 0 100 BGN
113 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18964 29/10/2010 0 100 BGN
114 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18972 29/10/2010 0 100 BGN
115 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18967 29/10/2010 0 100 BGN
116 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18974 29/10/2010 0 100 BGN
117 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18973 29/10/2010 0 100 BGN
118 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18966 29/10/2010 0 100 BGN
119 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18969 29/10/2010 0 100 BGN
120 414913 02/11/2010 7 3249 833066300 Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора услуги 1 0 Процесуална защита 18968 29/10/2010 0 100 BGN
121 415585 09/11/2010 7 11487 175201304 Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Предоставяне за временно възмездно ползване на недвижим имот с административен адрес: гр. София, бул. "Гоце Делчев" № 105 услуги 1 0 0
122 408812 31/08/2010 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Закупуване на програмно/телевизионно време на паневропейски телевизии. услуги 0 1 Услугите се предоставят по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-6 за проект „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Закупуване на програмно време за излъчване на предоставен рекламен клип 2 30/08/2010 0 665683 EUR
123 408812 31/08/2010 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Закупуване на програмно/телевизионно време на паневропейски телевизии. услуги 0 1 Услугите се предоставят по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-6 за проект „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Закупуване на програмно време за излъчване на предоставен рекламен клип 1 30/08/2010 0 876500 EUR
124 408812 31/08/2010 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Закупуване на програмно/телевизионно време на паневропейски телевизии. услуги 0 1 Услугите се предоставят по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-6 за проект „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Закупуване на телевизионно време 3 30/08/2010 0 1000000 EUR
125 408813 31/08/2010 3 6647 130169256 Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Закупуване на програмно време. услуги 0 1 Услугата се предоставя по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по договор № BG161PO001/3.3-01/2008/001-6 за проект „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали”, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Закупуване на програмно време. 1 30/08/2010 0 1204937 USD
126 412225 07/10/2010 3 3110 000697371 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Договор с предмет "Предоставяне на програмно време за специализирана радио-рубрика с продължителност до 20 минути във връзка с информационна кампания на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", сключен на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки услуги 1 1 оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз "Предоставяне на програмно време за специализирана радио-рубрика с продължителност до 20 минути във връзка с информационна кампания на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." Д-30-88 02/09/2010 0 130000 BGN
127 414566 29/10/2010 3 3110 000697371 Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Договор с предмет "Предоставяне на програмно време за излъчване в рекламните блокове на програмата на БТВ на аудиовизуални произведения - рекламни клипове за Популяризиране на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 год., с дължина тридесет секунди и кратка версия на рекламния клип с продължителност петнадесет секунди.", сключен на основание чл. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки услуги 1 1 оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз Предоставяне на програмно време за излъчване в рекламните блокове на програмата на БТВ на аудиовизуални произведения - рекламни клипове за популяризиране на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 год., с дължина тридесет секунди икратка версия на рекламния клип с продължителност петнадесет секунди. Д-30-102 19/10/2010 0 100533,75 BGN
128 411743 01/10/2010 3 2894 000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ - Старо наименование - Министерство на транспорта /МТ/ Договор за предоставяне на програмно време. услуги 1 0 договор за предоставяне на програмно време ДР-12/27.08.10 г. 27/08/2010 0 226000 BGN
129 411177 27/09/2010 3 2924 000471365 Община Карлово услуги 1 0 Договор за правна защита и съдействие 12936 16/09/2010 0 100 BGN
130 411344 28/09/2010 3 2978 000057122 Община Несебър Излъчване на радио- съобщения , отразяващи обществено значими събития ,касаещи дейността на Възложителя. услуги 1 0 Договор за предоставяне на програмно време 360 14/09/2010 0 4000 BGN
131 418156 06/12/2010 3 2978 000057122 Община Несебър услуги 1 0 изработване на научно - експериментална разработка на План за опазване и управление на гр. Несебър-Стар град 398 19/11/2010 0 50000 BGN
132 413924 22/10/2010 3 3514 000817956 Община Раднево, област Стара Загора Покупка от името и за сметка на община Раднево поземлен имот с идентификатор №61460.505.2 в УПИ ІІІ - Музей Гео Милев, който по подробен устройствен план е предвиден за изграждане на имот публична общинска собственост - Къща музей Гео Милев доставки 1 0 Покупка от името и за сметка на община Раднево поземлен имот с идентификатор №61460.505.2 в УПИ ІІІ - Музей Гео Милев, който по подробен устройствен план е предвиден за изграждане на имот публична общинска собственост - Къща музей Гео Милев 1 14/10/2010 0 76000 BGN
133 413399 18/10/2010 3 2970 000590654 Община Сливен " Договор за правна помощ". услуги 1 0 "Договор за правна помощ" 1 08/10/2010 0 160000 BGN
134 408980 31/08/2010 7 2975 103551629 ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово "Доставка на постоянно-токов двигател и резервни части." доставки 1 0 Доставка на електромотор и резервни части. PL-SS10-035 19/08/2010 0 38979,69 BGN
135 412726 12/10/2010 7 2975 103551629 ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово Доставка на енергийни въглища. доставки 1 0 Доставка на 1 100 000мт. +/- 10% енергийни въглища внос от Русия/Украйна при условия DES п-ще "ТЕЦ Варна"ЕАД, с.Езерово, съгласно ИНКОТЕРМС 2000. 231 08/09/2010 0 104500000 EUR
136 408352 24/08/2010 7 3098 123531939 ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД Блоков трансформатор тип ТДЦ 250 000/220 доставки 1 0 Блоков трансформатор тип ТДЦ 250 000/220 10286 29/07/2010 0 528850 BGN
137 410896 24/09/2010 7 3291 130822878 Холдинг Български държавни железници /старо наименование - "Български държавни железници" /БДЖ// ЕАД Процесуално представителство и защита пред Административен съд - София -град, първо отделение, 19 с-в, адм. дело 4755/2010 г. услуги 1 0 Процесуално представителство и защита пред Административен съд - София -град, първо отделение, 19 с-в, адм. дело 4755/2010 г. 0 23/08/2010 0 7500 BGN
138 408029 19/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на високоволтови изпитателни прибори за изолационно съпротивление на 5 kV." доставки 1 0 Доставка на високоволтови изпитателни прибори за изолационно съпротивление на 5kV PL-SS10-033 30/07/2010 0 26932,78 BGN
139 408030 19/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на високоволтови изпитателни прибори за изолационно съпротивление на 10 kV." доставки 1 0 Доставка на високоволтови изпитателни прибори за изолационно съпротивление на 10kV PL-SS10-032 30/07/2010 0 26000 BGN
140 408031 19/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на мобилни системи." доставки 1 0 Доставка на мобилни системи PL-SS10-034 30/07/2010 0 214700 BGN
141 408057 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко-продажба на самостоятелно обособен нежилищен обект /монолитен шахтов трафопост/. доставки 1 0 Натариален акт за покупко-продажба 146, том IV, рег. № 18761 29/07/2010 0 22788 BGN
142 408061 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Договор за безвъзмездно учредаване право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот. доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 108, том I, рег. № 3214 22/07/2010 0 0 BGN
143 408063 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Договор за безвъзмездно учредаване право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот. доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 109, том I, рег. № 3215 22/07/2010 0 0 BGN
144 408064 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Нотариален акт за учредяване право на строеж и сервитутни права доставки 1 0 Натариален акт за учредяване право на строеж и сервитутни права 106, том I, рег. № 3178 21/07/2010 0 1389 BGN
145 408065 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко - продажба на площадкови енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 41 от ДР на ЗЕ. доставки 1 0 Нотариален акт за покупко-продажба 36, том VIII, рег. № 5296 26/07/2010 0 14390 BGN
146 408066 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване право на строеж за изграждането на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД доставки 1 0 Нотариален акт за учредяване право на строеж 128, том I, рег. № 7354 28/07/2010 0 758 BGN
147 408067 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване право на строеж за изграждането на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. доставки 1 0 Нотариален акт за учредяване право на строеж 137, том I, рег. № 7684 03/08/2010 0 320 BGN
148 408068 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 82 22/07/2010 0 0 BGN
149 408069 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване право на строеж за изграждането на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД доставки 1 0 Нотариален акт за учредяване право на строеж 124, том I 16/07/2010 0 10729 BGN
150 408070 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот. доставки 1 0 Натариален акт за покупко-продажба 182, том I, рег. № 713 10/08/2010 0 1911 BGN
151 408071 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Договор за покупко-продажба на сграда на трансформаторен пост. доставки 1 0 Договор за покупко-продажба на Сграда на трансформаторен пост 27 27/07/2010 0 18706 BGN
152 408072 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Договор за покупко- продажба на сграда на трансформаторен пост доставки 1 0 Нотариален акт за покупко-продажба на сграда на трансформаторен пост 28 28/07/2010 0 69317 BGN
153 408073 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 83 22/07/2010 0 0 BGN
154 408076 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Продажба на недвижим имот в груб строеж доставки 1 0 Нотариален акт за продажба на недвижим имот в груб строеж 130, том I, рег. № 7381 28/07/2010 0 25934 BGN
155 408077 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Нотариален акт за покупко-продажба 6204 05/08/2010 0 0 BGN
156 408079 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 84 22/07/2010 0 0 BGN
157 408080 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Нотариален акт за прехвърляне вещно право на строеж и учредяване на сервитути по чл. 64 от ЗЕ, безвъзмездно на основание чл. 73, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединаване на производители и потребители на електрическа енегия към преносната и разпределителните електрически мрежи доставки 1 0 Нотариален акт за прехвърляне вещно право на строеж и учредяване на сервитути 107, том I, рег. № 3207 22/07/2010 0 0 BGN
158 408081 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване право на строеж за изграждането на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД доставки 1 0 Нотариален акт за учредяване право на строеж 136, том I, рег. № 7683 03/08/2010 0 2945 BGN
159 408082 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 74 22/07/2010 0 0 BGN
160 408083 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 76 22/07/2010 0 0 BGN
161 408086 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 78 22/07/2010 0 0 BGN
162 408089 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 79 22/07/2010 0 0 BGN
163 408092 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 80 22/07/2010 0 0 BGN
164 408094 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 81 22/07/2010 0 0 BGN
165 408119 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 75 22/07/2010 0 0 BGN
166 408122 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договор за учредяване право на преминаване и право на прокарване 77 22/07/2010 0 0 BGN
167 408154 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване право на строеж за изграждането на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД. доставки 1 0 Нотариален акт за учредяване право на строеж 12, том I, рег. № 1989 12/08/2010 0 790 BGN
168 408161 20/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Продажба на бетонов фундамент за площадков енергиен обект - трафопост тип БКТП с площ от 8,40 кв.м. доставки 1 0 Нотариален акт за продажба на недвижим имот 135, том I, рег. № 7681 03/08/2010 0 4518 BGN
169 408642 26/08/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ДОГОВОР за безвъзмездно учредяване на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот доставки 1 0 Договов за учредяване на право на преминаване и право на прокарване 6717, том II, акт 156 24/08/2010 0 0 BGN
170 409114 01/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на метални складови контейнери." доставки 1 0 Доставка на метални складови контейнери PL-SS10-037 25/08/2010 0 328460,6 BGN
171 409115 01/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на вакуумни прекъсвачи." доставки 1 0 Доставка на вакуумни прекъсвачи. PL-SS10-036 25/08/2010 0 131975 BGN
172 410142 15/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на прокарване и право на преминаване в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот 17, том ІІ, рег.№2370 08/09/2010 0 5532 BGN
173 410143 15/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за отстъпено право на строеж върху общински имот 92-00-1971 03/09/2010 0 1080 BGN
174 410145 15/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко - продажба на строително - конструктивна част на площадков енергиен обект - тип МКТП със застроена площ от 8,28кв.м., ведно със съответното право на строеж и ведно със сервитутни права по чл.64 от ЗЕ. доставки 1 0 Нотариален акт за покупко - продажба на строително - конструктивна част на площадков енергиен обект 128, том І, рег.№3476, де 03/09/2010 0 3306 BGN
175 411168 27/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя 84, том VІ, нот.дело 1158 15/09/2010 0 268 BGN
176 411170 27/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя 85, том VІ, н.д.1159 15/09/2010 0 135 BGN
177 411171 27/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя 86, том VІ, н.д.1160 15/09/2010 0 168 BGN
178 411173 27/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване на право на строеж 147, том І, н.д.130 21/09/2010 0 703 BGN
179 411175 27/09/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на електроенегнийната техническа инфраструктура през чужд недвижим имот в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване направо на преминаване и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения на електроенергийната техническа инфраструктура през чужд недвижим имот 148, том І 21/09/2010 0 4955 BGN
180 411647 01/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на летни работни обувки." доставки 1 0 Доставка на летни работни обувки PL-SS10-039 30/09/2010 0 124212,33 BGN
181 411648 01/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на летни работни обувки." доставки 1 0 Доставка на летни работни обувки PL-SS10-038 30/09/2010 0 87384 BGN
182 411871 05/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко-продажба на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за покупко - продажба на право на строеж 150, том І, н.д.132 24/09/2010 0 5362 BGN
183 411879 06/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект, ведно със сервитутни права в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване на право на строеж 149, том І, н.д.131 24/09/2010 0 2044 BGN
184 411883 06/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект, ведно със сервитутни права в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване на право на строеж 151, том І, н.д.133 24/09/2010 0 3385 BGN
185 411888 06/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект, ведно със сервитутни права в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за учредяване право на строеж 95, том І, н.д.89 28/09/2010 0 1746 BGN
186 411892 06/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко - продажба на право на строеж за изграждане на енергиен обект в полза на "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД доставки 1 0 Договор за покупко - продажба на право на строеж 79, том І, н.д.70 29/09/2010 0 9436 BGN
187 411895 06/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко - продажба на недвижим имот доставки 1 0 Договор за покупко - продажба на недвижим имот 152, том І, н.д.134 29/09/2010 0 22073 BGN
188 414026 22/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на електромери" доставки 1 0 "Доставка на електромери PL-SS10-042 22/10/2010 0 29000 BGN
189 414036 22/10/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на автомобили марка Peugeot" доставки 1 0 "Доставка на автомобили марка Peugeot" PL-SS10-040 22/10/2010 0 119912 BGN
190 415191 05/11/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на автомобили марка Mitsubishi" доставки 1 0 Доставка на автомобили марка Mitsubishi. PL-SS10-041 22/10/2010 0 949000 BGN
191 415794 02/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на цифрови релейни защити" доставки 1 0 "Достака на цифрови релейни защити" PL-SS10-044 10/11/2010 0 48100 BGN
192 417932 02/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на автомобили марка Skoda Fabia" доставки 1 0 "Доставка на автомобили марка Skoda Fabia" PL-SS10-046 01/12/2010 0 335205 BGN
193 417934 02/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на работни инструменти" доставки 1 0 "Достака на работни инструменти" PL-SS10-045 01/12/2010 0 868265,37 BGN
194 417937 02/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко - продажба на енергиен обект по §4 от ПЗР на ЗЕ доставки 1 0 Договор за продажба на общински недвижим имот по реда на ЗОС 0 24/11/2010 0 95000 BGN
195 417959 02/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на автомобили ВАЗ 21214-161-20" доставки 1 0 "Достака на автомобили ВАЗ 21214-161-20" PL-SS10-047 02/12/2010 0 565599,84 BGN
196 417984 03/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ Покупко - продажба на енергиен обект доставки 1 0 Договор за продажба на общински недвижим имот по реда на ЗОС 0 24/11/2010 0 91400 BGN
197 419104 13/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на метални електромерни табла за монтаж на открито" доставки 1 0 "Достака на метални електромерни табла" PL-SS10-048 10/12/2010 0 295966 BGN
198 419776 21/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Предоставяне на неизключително право на ползване на 1093 лиценза на софтуер за GPS навигация Garmin Mobile XT" доставки 1 0 "Предоставяне на неизключително право на ползване на 1093 лиценза на софтуер за GPS навигация Garmin Mobile XT" PL-SS10-053 17/12/2010 0 270141,51 BGN
199 419777 21/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Извършване на дооборудване на комуникационна система в гр.Плевен, ул. "Панега"2 и изграждане на свързаност с ведомствената мрежа на "ЧЕЗ България" и дооборудване на съществуващата комуникационна система в гр.София, ул. "Цар Симеон"330 и изграждане на свързаност с ведомствената мрежа на "ЧЕЗ Бълагрия" по изградена цифрова свързаност на територията на гр. София и оборудване на 36 абоната с IP телефони за връзка с диспечерите" доставки 1 0 "Извършване на дооборудване на комуникационна система в гр.Плевен и гр.София." PL-SS10-050 17/12/2010 0 62492,4 BGN
200 419778 21/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: Радиооборудване необходимо за пренос и дистанционно управление на радиомрежата във Видин, Враца в РДС Монатана и Ловеч в РДС Плевен. Радиооборудване необходимо за пренос и дистанционно управление на радиомрежата, необходимо за автоматизация и разширение на съществуващата радиомрежа на територията на гр. София." доставки 1 0 "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: Радиооборудване необходимо за пренос и дистанционно управление на радиомрежата във Видин, Враца в РДС Монатана и Ловеч в РДС Плевен. Радиооборудване необходимо за пренос и дистанционно управление на радиомрежата, необходимо за автоматизация и разширение на съществуващата радиомрежа на територията на гр. София." PL-SS10-051 17/12/2010 0 111180 BGN
201 419780 20/12/2010 7 12125 130277958 ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ "Доставка на брави и ключове за трафопостове" доставки 1 0 "Доставка на брави и ключове за трафопостове" PL-SS10-049 17/12/2010 0 246790 BGN
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте