одобрен

Регистър на местата за настаняване категоризирани в община Каспичан

Уникален идентификатор:  ac059dc2-a7b1-40ba-b09a-bb5ca5a11085

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 17:51:17
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 17:51:17