непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  ad05df21-6c24-4d8a-aff9-f29954c1f14b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 15:01:56
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-29 15:01:56
Няма информация за показване