одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  ad57ba64-2d0c-4087-a5f1-c5c0749f6659

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 10:37:34
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 10:37:34
Няма информация за показване