одобрен

Програма "Европа" - 2016 на Столична община

Уникален идентификатор:  ad85e147-74c7-473d-a2fa-83d0298ee016

Описание:

Данни за Програма "Европа" - 2016 на Столична община

Европа програма столична община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-08-18 11:12:05
  • Създаден от: opendata_noa-2162
  • Последна промяна: 2019-02-21 15:23:57
  • Последно променил: migrate_data

"№"

PrioritOblast

RegNum

Organizatsia

ImeProekt

Partnior

Budget

1 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-006 Фондация Български център за нестопанско право София - модел за отворено управление няма 9500
2 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-020 Фондация "Интелдей" Кой е срещу мен в мрежата Район Слатина 9500
3 Приоритетна област 1 СОА16-ПП05-20/15.03.2016 Фондация "АРТ ЛИНК" Танцуваща София Район Панчарево / ОКИ "Красно село" 9000
4 Приоритетна област 1 СОА16-ПП05-5/15.03.2016 Сдружение "Маргиналия" Смях срещу омразата - София като топос без "Реч на омразата" 134 СОУ "Димчо Дебелянов" 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри" 51 СОУ "Елисавета Багряна" 9000
5 Приоритетна област 1 СОА16-ПП05-8/15.03.2016 Организация за съвременно артернативно изкуство и култура "36 маймуни" Споделена визия – обсъждане на развитието на институционалната сцена в София СНЦ Платформа "Нови драматургии" 9000
6 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-018 Сдружение "Евро Адванс" Спортувай по европейски няма 9000
7 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-037 Институт за политики и развитие Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община Район Слатина Район Изгрев Район Студентски 8500
8 Приоритетна област 1 СОА16-ПП05-7/15.03.2016 Фондация "Център за изследвания и политики на жените" Равенство за местно развитие-приносът на общността 8000
9 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-044 Сдружение "Младежки форум 21 век" Активни в почивката, активни в труда няма 8000
10 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-058 Форум за наблюдение и анализ на публични политики Създаване на Съвет на Общността към Районна администрация "Средец" Район Средец 8500
11 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-024 Сдружение "Кажи Еко" Гражданско участие в реализацията на нова стратегия за популяризиране на европейска дестинация Пасарел Район Панчарево и кметство Долни Пасарел 8000
12 Приоритетна област 1 СОА16-ПП05-4/15.03.2016 Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” Подкрепа на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата Район Слатина / 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри" 31 СУ за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов" 138 СОУ "Проф. Васил Златарски" 7000
13 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-081 Сдружение "Форум Гражданско Участие" Повишаване на индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в в община София Сдружение на кметствата в община София 6000
14 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-054 Фондация "Център за модернизиране на политики" Столица Европа 2018 няма 8000
15 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-039 Сдружение "Аутизъм днес" Заедно за невидимите деца на България Район Младост / Сдружение "Тацитус" 7000
16 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-045 Фондация "Кореняк" София за спорта и здравословното хранене на работещи лица Район Изгрев 6000
17 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-011 Фондация "Арт Офис" Развитие на механизми за сътрудничество между общините и независимия артистичен сектор в светлината на добри европейски практики Район Красно село 6000
18 Приоритетна област 1 СОА16-ПП05-24/15.03.2016 Сдружение "Нови публики" Нови публики за ОКИ "Искър" ОКИ "Искър" 4000
19 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-032 Фондация "Светът на Мария" Хората с интелектуални затруднения в подкрепа на обществото Район Триадица 4000
20 Приоритетна област 1 PE-SO 2016-PO1-034 Фондация "Ес О Ес предпиремачи" Капитал с кауза Район Красно село 6000
21 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-015 Сдружение "Възраждане-2016" Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София Район Възраждане 36000
22 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-005 Фондация "Фото Фабрика" Фото маратон Френски институт в България 16000
23 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-035 АСТ - Асоциация за свободен театър Създаване на финален модел и интердисциплинарна платформа за управление на Център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" Институт "Сервантес" Район Триадица 15000
24 Приоритетна област 2 СОА16-ПП05-9/15.03.2016 Фондация "За Оборище" Синергия - изследване на потенциала на ОКИ "Средец" ОКИ "Средец" 15000
25 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-076 Фондация "Следваща страница" Къща за литература и превод, фаза II няма 13000
26 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-078 Фондация "Гъливер клиринг хауз" (c/o ЦКД Червената къща) Павилион 19: Между хората и културите  Гьоте Институт България 14000
27 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-022 Сдружение Градски транспорт и инфраструктура Зелените трамваи търсят своя дом Сдружение "365" Чешки център 12000
28 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-014 Фондация "Изкуството и детето" "Новите очи на старите сгради"- създаване на модел за естетизация на стари сгради и превръщането им в място за провеждане на мероприятия с обществена значимост в район "Нови Искър" няма 12000
29 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-007 Балкански институт за активна политика /БИАП/ Природата и децата - добри приятели Район Слатина 12000
30 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-027 Сдружение за изследователски практики Общностно планиране за Борисовата градина като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София Район Средец 14000
31 Приоритетна област 2 PE-SO 2016-PO1-071 Съюз на урбанистите в България Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София. Улица "Цар Иван Асен II" и ж.к. "Яворов" Район Средец 11000
32 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-074 Фондация за градско изкуство София ХХІ – идеи, иновации, инициативи" – Градско развитие чрез култура Район Подуяне 9000
33 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-077 Фондация "Бюро култура" Публична програма/Международна лятна академия за креативно мислене и дизайн процеси "Know-How/Show-How" София" Национална художествена академия 9000
34 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-041 Фондация Каузи Местните власти – активен партньор за развитие на Creativна София ОКИ Столична библиотека 9000
35 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-057 Сдружение Екопрограма Първите десет години на София в Европейския съюз Район Триадица 9000
36 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-051 Сдружение Карпе дием Живи картини няма 8500
37 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-023 Сдружение "Крачка напред" Депо "Графити"- "Култура на консумация" Район Студентски 7500
38 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-029 Сдружение "Централна линия" Новаторски поглед към европейска дестинация Бистрица Район Панчарево кметство Бистрица 6500
39 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-036 Сдружение "Младежки глас - клон София" Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия за стартиране на нов бизнес проект Район Триадица 6500
40 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-028 Фондация „БЕСТ – български турнири по английска реч и дебати“ Дебатьори за гражданско общество няма 4000
41 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-059 НПО Линкс #Овласти гражданите! #Хакни системата! няма 6000
42 Приоритетна област 3 PE-SO 2016-PO1-042 Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение- ИНПОО Реанимация - изграждане на интернет платформа за консултиране на конфликти родител-ученик-учител в сферата на средното образование Район Надежда 5000