одобрен

2021 г.

Уникален идентификатор:  adde34b1-8d19-44a9-871e-02a2fcabe46b

МФ обществени поръчки списък ЦОП РМС 54/2019 планирани

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-13 16:54:21
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2021-01-13 16:54:21

Обект на обществената поръчка

Предмет

Срок на действие на рамковото споразумение (РС) в месеци

Доставка Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства и др. консумативи за печат 12
Доставка Доставка на автокозметика и смазочни материали 15
Доставка Доставка на леки автомобили 24
Доставка Доставка на компютри и периферни устройства 18
Доставка Доставка на копирна хартия - рециклирана и бяла 12
Доставка Доставка на офис-обзавеждане и мебели 36
Услуга Осигуряване на самолетни билети 24
Услуга Техническа поддръжка и ремонт на климатична техника 24
Услуга Техническа поддръжка и ремонт на офис техника 24
Услуга Предоставяне на пощенски и куриерски услуги 24