одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Ямбол за учебната 2021/2022 година по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Уникален идентификатор:  ae3a4235-2328-477e-95d5-f74383206cbe

държавен план-прием прием руо училища Ямбол РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-05 18:14:26
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2021-06-05 18:14:26

Община

Нас. място

Код

Училище

Тип паралелка

Код на професия

Наименование на професията

Код на профил/ специалност от професия

Профил/Специалност от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Чужд език

Начин на изучаване

Балообразуване

ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811510 Средно училище "Свети Климент Охридски" профилирана 80141 Изобразително изкуство дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811514 Обединено училище "Доктор Петър Берон" професионална 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 години Първа степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811514 Обединено училище "Доктор Петър Берон" професионална 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 3 години Първа степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИИ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811515 Профилирана гимназия "Васил Левски" профилирана 80081 Хуманитарни науки дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811515 Профилирана гимназия "Васил Левски" профилирана 80091 Обществени науки дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811515 Профилирана гимназия "Васил Левски" профилирана 80131 Природни науки дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811515 Профилирана гимназия "Васил Левски" профилирана 80111 Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811516 Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" профилирана 80121 Математически дневна 5 години 2 52 Английски език интензивно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811516 Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" профилирана 80111 Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811516 Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" профилирана 80131 Природни науки дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811517 Езикова гимназия "Васил Карагьозов" профилирана 80071 Чужди езици дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811517 Езикова гимназия "Васил Карагьозов" профилирана 80071 Чужди езици дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811517 Езикова гимназия "Васил Карагьозов" профилирана 80171 Предприемачески дневна 5 години 1 26 Английски език интензивно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811601 Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника дуална 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811601 Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството дуална 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811601 Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална 525010 Техник по транспортна техника 5250104 Електрически превозни средства дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811601 Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811601 Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811601 Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" професионална 523030 Техник на електронна техника 5230304 Охранителна техника и системи за сигурност дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811602 Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" професионална 482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811602 Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" професионална 482010 Икономист - информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811602 Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" професионална 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811603 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството дуална 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811603 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дуална 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811603 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална 840110 Спедитор - логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811603 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална 213020 Фотограф 2130201 Фотография дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811603 Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм професионална 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811604 Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" професионална 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811604 Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" професионална 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811604 Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" професионална 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811607 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" професионална 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811607 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" професионална 213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811607 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" професионална 214010 Дизайнер 2140106 Интериорен дизайн дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811607 Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето" професионална 213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн дневна 5 години Трета степен 0,5 13 Английски език разширено (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811608 Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 години Втора степен 1 26 Руски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811608 Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно - строителна техника дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811608 Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална 525060 Монтьор на подемно - транспортна техника 5250601 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 години Втора степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811608 Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров" професионална 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника задочна 5 години Втора степен 1 35 Руски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811613 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии професионална 543010 Техник - технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811613 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии професионална 524010 Химик - технолог 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти дневна 5 години Трета степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС)
ЯМБОЛ ГР.ЯМБОЛ 2811613 Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии професионална 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 години Втора степен 1 26 Английски език без инт. и без разширено (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте