одобрен

Справка за загинали и ранени по 'Вид на пътя'

Уникален идентификатор:  ae8dbb10-6c2d-46c2-a053-3c39ee735ad0

Описание:

Справка за загинали и ранени по 'Вид на пътя'

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:41:01
  • Създаден от: dmichev.195
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:41:01

Справка Т3

ПТП (с пострадали), загинали и ранени
по 'Вид на пътя'
при ограничение: ПТП извън населени места
за страната
За периода от 01-01-2018 до 31-12-2018
Сравнено с периода от 01-01-2017 до 31-12-2017
От 01-01-2018 до 31-12-2018 От 01-01-2017 до 31-12-2017
Вид на пътя ПТП Загинали Ранени ПТП Загинали Ранени
бр. % бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %
АВТОМАГИСТРАЛА 268 0.108195397658458 58 0.146095717884131 445 0.123064159292035 301 0.122258326563769 62 0.128630705394191 424 0.120283687943262
ВТОРИ КЛАС 565 0.22809850625757 88 0.221662468513854 847 0.234236725663717 518 0.210398050365556 100 0.20746887966805 746 0.211631205673759
ГОРСКИ 0 0 0 0 0 0 1 0.000406173842404549 0 0 3 0.000851063829787234
ЕТАПНА ВРЪЗКА 1 0.00040371417036738 0 0 1 0.000276548672566372 0 0 0 0 0 0
Няма информация 2 0.00080742834073476 0 0 2 0.000553097345132743 13 0.00528025995125914 0 0 18 0.0051063829787234
ОБЩИНСКИ 348 0.140492531287848 53 0.133501259445844 442 0.122234513274336 381 0.154752233956133 58 0.120331950207469 525 0.148936170212766
ПЪРВИ КЛАС 740 0.298748486071861 131 0.329974811083123 1107 0.306139380530973 723 0.293663688058489 175 0.363070539419087 1072 0.304113475177305
ТРЕТИ КЛАС 553 0.223253936213161 67 0.168765743073048 772 0.213495575221239 525 0.213241267262388 87 0.180497925311203 737 0.209078014184397
Общо 2477 397 3616 2462 482 3525