одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 19.03.2020

Уникален идентификатор:  aef73862-ddda-4d77-bb6e-4fd8f1b61924

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 08:24:27
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-20 08:24:27

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 76631.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 340
10 xxxx Издръжка 155 86346.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 35 9895
88 xxxx Средства на разпореждане 98 24326.37
Общо:  309 197539.37
По бюджетни организации
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 9212.13
Общо:  8 9212.13
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 24
88 xxxx Средства на разпореждане 39 3578.03
Общо:  40 3602.03
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 4082.23
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1339
Общо:  5 5421.23
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2638.15
Общо:  4 2638.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1636.19
Общо:  9 1636.19
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 365
Общо:  1 365
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1327.54
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1319
Общо:  8 2646.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 876.8
Общо:  11 876.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 71.76
Общо:  2 71.76
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 405.14
Общо:  3 405.14
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 18091.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 7630
Общо:  7 25721.69
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 242.4
10 xxxx Издръжка 8 1268.26
Общо:  19 1510.66
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1446.76
88 xxxx Средства на разпореждане 50 14457.09
Общо:  53 15903.85
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 16.76
Общо:  2 16.76
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 605.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 540
88 xxxx Средства на разпореждане 2 333.7
Общо:  8 1479.19
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 137.73
Общо:  2 137.73
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1599.96
Общо:  1 1599.96
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 500
Общо:  1 500
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 718.82
Общо:  3 718.82
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 4916.01
Общо:  13 4916.01
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 13280.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 855
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2700
Общо:  18 16835.22
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 67.2
Общо:  1 67.2
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 260.58
Общо:  1 260.58
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1540.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 80
Общо:  11 1620.34
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 79.37
Общо:  1 79.37
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29 790
Общо:  29 790
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 3863.75
Общо:  18 3863.75
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 135.9
Общо:  1 135.9
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 476.22
88 xxxx Средства на разпореждане 1 599.55
Общо:  6 1075.77
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 256.7
Общо:  1 256.7
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 344.2
Общо:  4 344.2
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 58442.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 340
10 xxxx Издръжка 1 149.54
Общо:  7 58931.57
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1265.48
Общо:  3 1265.48
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 14497.16
Общо:  2 14497.16
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 17946.73
Общо:  4 17946.73
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 100
Общо:  1 100
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 89.76
Общо:  1 89.76