одобрен

Регистър на военните паметници в община Горна Малина

Уникален идентификатор:  aefa7b3b-c6b4-4f63-92e7-f8dd51966d43

военни паметници герои паметници войнишки паметници слава загинали във войните

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 08:57:08
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2019-07-12 08:57:08

РЕГИСТЪР

НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
НАСЕЛЕНО МЯСТО Разположение Архитектурно Състояние Изграден в памет на: Снимка
Априлово Паметник в центъра на селото Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 –
Висок 3.50 м. 1918 г. и във Втората световна война 1939 – 1945 г.
Камък ; Надпис: „Спомен за храбрите войници от с. Априлово” и списък с имената.
1923 година; В най-долната част са имената на 80 войни, загинали във Втората световна война 1939 – 1945 г.
Състояние добро Построен е след Балканските войни, през 1923 г. Надписите за загиналите в следващите войни са писани допълнително.
Байлово Местността „Чукарата”; Паметник на 30 войни, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна
Състояние: Средно Необходимост от почистване на камъка, освежаване на надписите и подмазване 1914 – 1918 г.
Белопопци В западния край на селото; Паметник на 3 подофицери и 23 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Състояние добро Първата световна война 1914 – 1918 г.
Изграден е край селото през 1920 г.
Гайтанево В парка, извън селото, юг; Паметник с надпис: „В памет на героите паднали във войните 1912-13 г. и 1915-1918 г” и имената на убитите
Височина 3 м. Допълнително поставена плоча с имената на загиналите през Втората световна война
Гранит;
Състояние: Лошо - За почистване на камъка с пясъкоструйка и подмазване на блоковете
Горна Малина Западно от центъра, в кв. 25 УПИ- ХVІ; Паметник на героите от войните, с надпис: „Загинали бойци през войните от с. Горна Малина” и имената на загиналите.
Височина 3 м. Плочите с имената на загиналите са отлепени и с избледнели букви.
Гранит;
Около 1920 г.
Състояние: добро - За освежаване на надписите и подмазване
Горно Камарци Срещу кметството; Паметник на 4 подофицери и 11 редници загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.
Височина 3 м. Надписи: „В чест на падналите герои за свободата на Македония през 1912 – 1913 г. от с. Горно Камарци. Паднали в Румъния. Паднали убити през Общоевропейската война“. Имената на загиналите.
Камък; Изграден е на площада.
1922 г.
Състояние: Отлично – ремонтиран 2013 г. и ограден – Дарение от Любомира Стаменова Иванова и Георги Николов Николов от Горно Камарци
Долна Малина В Гробищния парк; Паметник на 17 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна
Височина 3 м. война 1914 – 1918 г. Построен е в гробищата по проект на дружество „Инвалид“ през 1923 г. със
Камък; средства на семействата на загиналите.
Състояние: Нуждае се от реставрация
Долно Камарци В двора на ОУ „Отец Пайсии” Паметник на 1 подофицер и 81 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Обща височ. 3.60 м. Първата световна война 1914 – 1918 г.
Варовик.
Състояние: Добро.
Откраднати са металните вериги
Долно Камарци В двора на църквата; Паметник в памет на загиналите Долнокамарски герои във войните.
Варовик; На лицевата страна е издълбан надпис „Въздигнат в памет на загиналите Долнокамарски герои във войната с Турция и съюзниците през 1912-1913 г.” На другите страни са издълбани имената на загиналите.
Състояние: добро
Макоцево На центъра, с/у кметството, открит на 24.09.2016 г. Паметник на загиналите във войните макоцени
НОВ дължина-181см. ; височина-217.5см, гранит и черен мрамор;
Проектант-проф. Марин Коцев ,изпълнител- Петко Парчев, построен в/у общинска земя за 4900 лв. дарения от макоцени и 3000 лв. от Община Горна Малина, с Решение № 52 от Протокол № 7/22.02.2016 г. на ОбС за надписи на плочите и за възстановяване паметника на Георги Дамянов.
Надпис: „ТЕ ЗАГИНАХА ЗА РОДИНАТА от признателните жители на село Макоцево” и имената на загиналите 33 във войните – Балканска, Първа и Втора световна война
Макоцево На центъра, с/у кметството, РЕСТАВРИРАН 2016 Паметник-бюст на Георги Дамянов (Георги Дамянов Йотов)
Участва в Първата световна война с военно звание фелдфебел.
Началник-щаб е на сформираната гвардия след обявяване на Радомирската република на 27 септември 1918 г.
Негушево В ограден парк с още 3 паметника, Паметник на 1 подофицер и 25 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г.
кв. 9; Надписи: източна страна - „1915 г. спомен на падналите герои от с. Негушево убити и
изгр. 1915 г. умрели от болест във време на Турско - българската и Междусъюзническата войни 1912 – 1913 г.;
Състояние: Съграден с доброволни пожертвования от признателните другари и съселяни.“
Отлично - раставриран
Негушево В ограден парк с още 3 паметника, Паметник на загиналите в Първата световна война 1915 – 1918 г.
В кв. 9; Надписи: Източна лицева страна: „Няма народе по-добро от това да се пожертваш за ближните си. Вечна Ви памет, мили другари. От вашите другари и признателни съселяни. - Георги Стоянов. Съграден 1920 г. в памет на падналите герои от с. Негушево в Европейската война 1915 до 1918 г. на Серския фронт Т. Миков и Б. Нитов.“
Висок: 3,4 м. Северна страна: - изписани са имената на 8 души, загинали на румънския фронт;
Гранит; Западна страна - имената на 5 души загинали на македонския фронт от с. Горна Малина;
1920 г. Южна страна - имената на 8 подофицери и 37 редници.
Състояние:
Отлично - реставриран
Негушево В ограден парк с още 3 паметника, Паметник на героите от Втората световна война
В кв. 9; Надпис: „Съграден в чест на падналите герои Негушевци в отечествената война (1944-1945) от признателните жители на с.Негушево през 1949 г.”
Състояние: И имената на загиналите
Отлично - реставриран
Осойца В парка Паметник на 4 офицери, 2 подофицери и 23 редници, загинали в Балканските войни 1912 –
Височина 3 м. От камък. 1925 г. 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.
Състояние: Добро Построен е през 1920 г.
Автор е каменоделецът Ив. Пачеджиев от с. Осоица.
Реставриран през 1995 год. с дарение на хаджи Стоян Йорданов Тодоров, роден в с.Осойца, живущ в Австрия, гр. Виена
Саранци На изток от селото, в парка Паметник на 1 офицер, 2 подофицери и 12 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.
Височина 3,5 м. От камък. 1925 г. Построен 1925 г. с дарение от Хр. Попов от с.Стъргел, община Горна Малина
Състояние: Добро
Стъргел В западната страна на входа на селото Паметник на 11 подофицери и 55 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в
Височина 3,5 м. От камък. Построен 1920 г. Състояние: Добро Първата световна война 1914 – 1918 г.
С дарение на Стоян Стоянов и В.С. Сираков Надпис: „В памет на падналите жители от с. Стъргел през двете войни 1912 – 1913 г. и 1915 –
1918 г.“
Чеканчево Местност – тепе – „Огорелината”, южно над селото с 4 паметника - мемориал Паметник на ст. подофицер Варадин Георгиев Стойков – герой от Първата световна война
Височина 2 м. Изграден от Каменни блокове
Надпис: „Тук почива ст.подофицер Варадин Георгиев Стойков, убит Август 1916 г.”
Местност – тепе – мемориал „Огорелината”, южно над селото с 4 паметника Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г. Височина 3,1 м. Изграден от Каменни блокове
Състояние: Отлично Надпис: „Въздигнат през 1914 г. от признателните Чеканчене в чест на загиналите незабравими другари войници срещу Турция и съюзниците от 1912 – 1913 г.”
Имената на 13 загинали
Чеканчево Местност – тепе – мемориал „Огорелината”, южно над селото с 4 паметника Паметник на загинали в Първата световна война 1914 – 1918 г. Височина 2,2 м. Изграден от Каменни блокове
Състояние: Отлично Надпис: „Вечна Ви памет мили чеда, Вие млади и зелени се преселихте в жилището на вечността и ни оставихте да скърбим винаги за Вас.
Бог да Ви прости.”
Имената на 4 загинали