одобрен

SEBRA-MF-2019-09-12

Уникален идентификатор:  af65791f-f26a-4d17-9c90-bd87f28b0a13

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 14:11:33
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-09-13 14:11:33

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 12.09.2019 - 12.09.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 106 26794.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 -239.61
10 xxxx Издръжка 273 429173.67
18 xxxx Други разходи 2 229
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -5303.72
88 xxxx Средства на разпореждане 9 8772.15
90 xxxx Възстановени приходи 3 -2763.51
98 xxxx Други операции в БНБ 44 -5475303.2
Общо:  439 -5018640.71
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 9941.58
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5475319.04
Общо:  8 -5465377.46
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 96 35327.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 -239.61
10 xxxx Издръжка 17 -1365.42
18 xxxx Други разходи 1 223.5
90 xxxx Възстановени приходи 1 -1489.36
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  120 32456.12
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 -711.26
10 xxxx Издръжка 136 296630.31
18 xxxx Други разходи 1 5.5
90 xxxx Възстановени приходи 1 -3.2
98 xxxx Други операции в БНБ 15 15.84
Общо:  155 295937.19
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1942.56
Общо:  1 1942.56
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 -8887.41
10 xxxx Издръжка 110 121918.8
88 xxxx Средства на разпореждане 7 -1860.93
90 xxxx Възстановени приходи 1 -1270.95
98 xxxx Други операции в БНБ 20 0
Общо:  145 109899.51
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1066.17
10 xxxx Издръжка 2 105.84
88 xxxx Средства на разпореждане 2 10633.08
Общо:  5 11805.09
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -5303.72
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 -5303.72