одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 08.07.2019

Уникален идентификатор:  af851b67-8132-4d88-b370-1e88bde97663

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 08:09:02
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-07-09 08:09:02

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98 119826.25
10 xxxx Издръжка 386 119853.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 4785
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 33859.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 294503.5
88 xxxx Средства на разпореждане 45 25484.31
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16 19506.69
Общо:  561 617819.18
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16 19506.69
Общо:  16 19506.69
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4598.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 176342
88 xxxx Средства на разпореждане 5 280
Общо:  16 181220.9
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3100
10 xxxx Издръжка 1 1920
Общо:  2 5020
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1036.28
Общо:  1 1036.28
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 11439.64
10 xxxx Издръжка 13 3598.08
88 xxxx Средства на разпореждане 10 811
Общо:  45 15848.72
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10
Общо:  2 310
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 2008.05
Общо:  12 2008.05
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1453.63
Общо:  1 1453.63
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 767.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 13743.15
Общо:  8 14510.43
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30 12086
10 xxxx Издръжка 13 4254.38
Общо:  43 16340.38
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 966.95
Общо:  5 966.95
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 2097.73
88 xxxx Средства на разпореждане 1 391.35
Общо:  13 2489.08
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 5681.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 120
Общо:  14 5801.87
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 24086.44
10 xxxx Издръжка 2 4967.95
88 xxxx Средства на разпореждане 1 173.2
Общо:  15 29227.59
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 2606.68
10 xxxx Издръжка 14 1957.36
Общо:  18 4564.04
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 590.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 880
Общо:  8 1470.5
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1281.44
Общо:  5 1281.44
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2580
10 xxxx Издръжка 9 942.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2580
Общо:  16 6102.19
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4700
10 xxxx Издръжка 25 12876.96
88 xxxx Средства на разпореждане 6 7763.62
Общо:  32 25340.58
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 11070.7
10 xxxx Издръжка 6 1044.13
88 xxxx Средства на разпореждане 6 1106.91
Общо:  13 13221.74
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 11027.99
10 xxxx Издръжка 21 4486.58
Общо:  29 15514.57
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 10545.13
88 xxxx Средства на разпореждане 2 6370
Общо:  29 16915.13
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2500
10 xxxx Издръжка 11 1065.06
Общо:  12 3565.06
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 505.14
Общо:  2 505.14
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4783.25
Общо:  6 4783.25
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 5447.59
10 xxxx Издръжка 2 686.65
88 xxxx Средства на разпореждане 1 242.11
Общо:  6 6376.35
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 1144.29
Общо:  13 1144.29
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1900
10 xxxx Издръжка 23 9260.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1205
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 20116.39
88 xxxx Средства на разпореждане 3 5182.97
Общо:  32 37665.17
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2750
10 xxxx Издръжка 3 482.03
Общо:  4 3232.03
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3200
10 xxxx Издръжка 14 3303.57
Общо:  15 6503.57
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1049.17
10 xxxx Издръжка 3 5512.05
Общо:  5 6561.22
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 5395.94
10 xxxx Издръжка 7 1642.63
Общо:  10 7038.57
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 9439.48
Общо:  6 9439.48
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 481.69
Общо:  4 481.69
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3513.05
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1558.5
Общо:  10 5071.55
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 593.13
88 xxxx Средства на разпореждане 7 1594.65
Общо:  11 2187.78
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3357.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 118161.5
Общо:  7 121518.82
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 253.93
Общо:  3 253.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1547.5
Общо:  4 1547.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150
Общо:  1 150
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 14886.1
Общо:  1 14886.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 162.3
Общо:  2 162.3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 08.07.2019 - 08.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 64 4594.62
Общо:  64 4594.62