одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване на община Троян към 18.03.2020г.

Уникален идентификатор:  afc79837-1874-4dd6-8597-ebfdf208321d

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 15:33:33
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:33:33
записа на страница

Р е г и с т ъ р

на разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - стопанска 2019-2020 година
Протокол №1/18.04.2019 г.
1. По заявление с вх. № ОСИ-03-04-1/01.03.2019 г. на Здравко Митков
Землище Имот № Площ кв.м НТП Местност Категория
1 Бели Осъм 03486.12.56 14117 Пасище Генишки дол 9
2 Бели Осъм 03486.12.57 13009 Пасище Генишки дол 9
3 Бели Осъм 03486.12.71 3489 Ливада Генишки дол 9
4 Бели Осъм 03486.12.84 968 Ливада Генишки дол 9
5 Бели Осъм 03486.12.88 1352 Ливада Генишки дол 9
6 Бели Осъм 03486.12.89 18408 Пасище Генишки дол 9
7 Бели Осъм 03486.12.108 1179 Пасище Генишки дол 9
8 Бели Осъм 03486.12.115 1360 Ливада Генишки дол 9
9 Бели Осъм 03486.12.116 3461 Ливада Генишки дол 9
10 Бели Осъм 03486.12.215 4280 Пасище Генишки дол 9
11 Бели Осъм 03486.12.216 9910 Ливада Генишки дол 9
12 Бели Осъм 03486.20.11 24369 Ливада Дивич 9
13 Бели Осъм 03486.20.110 2136 Ливада Дивич 9
14 Бели Осъм 03486.20.115 3411 Пасище Дивич 9
15 Бели Осъм 03486.20.194 6757 Ливада Дивич 9
Протокол №2/18.04.2019 г.
1. По заявление с вх. № ОСИ-03-04-18/08.03.2019 г. на Любен Стоянов
Землище Имот № Площ кв.м НТП Местност Категория
1 Борима 05445.25.133 126 Ливада Балък Тепе 9
2 Борима 05445.83.14 5359 Ливада Курт кая 9