одобрен

Регистър на одобените инвестиционни проекти 2018 година в община Летница

Уникален идентификатор:  aff26d5a-c6d7-4113-845b-f7122c68ccbd

Описание:

Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018 година в община Летница

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-29 16:31:19
  • Създаден от: pavlinka_cholakova
  • Последна промяна: 2018-11-30 09:41:20
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА - 2018 Г.
дата СТРОЕЖ (НАИМЕНОВАНИЕ, КАТЕГОРИЯ) Местонахождение № на имот, УПИ Възложител Проектант
1 17.01.2018 г. Навес с размери 7.00/5.00 м. - VI к. ПИ 43476.315.2124, УПИ XVI - 315, кв.33, гр.Летница Красимир Веселинов Джонев инж. А.Събева
2 08.03.2018 г. ППС за глас и/или данни на "БТК" ЕАД № VT 5083_А ПИ 40261.206.31, м."Урушки път", с Крушуна "БТК" ЕАД ; "НУРТС България" ЕАД "Телелинк инфра сървисис" ЕАД
3 28.03.2018 г. Основен ремонт на част от втори етаж и покрива на същ.сграда - поликлиника ПИ 43476.315.708, УПИ I, кв.59 А, гр. Летница Община Летница арх. П.Гарванов
4 28.03.2018 г. Газификация и отопление на канцеларии, зали и младежки център в читалище ПИ 43476.315.649, УПИ XII, кв.24, гр. Летница Община Летница инж. С.Симеонов
5 28.03.2018 г. Рехабилитация на улици в гр.Летница - ул."Пенчо Славейков" - I етап от ОК 189 до ОК 183 ПИ 43476.315.2001 , гр. Летница Община Летница инж. А.Атанасов
6 28.03.2018 г. Основен ремонт на зала "Форум" в Община Летница ПИ 43476.315.651, кв.33, УПИ I-651,гр.Летница Община Летница арх. П.Гарванов
7 02.05.2018 г. Преустройство на същ.сграда с цел обособяване на снек бар ПИ 43476.315.1566, кв.57, УПИ XV, гр.Летница Спас Борисов Иванов арх. П.Гарванов
8 10.05.2018 г. Хладилен склад за суровини на мястото на сграда 3 ПИ 43476.315.1628, кв.45, УПИ III, гр.Летница "България Фуудс" ЕООД "Проектив"ЕООД
9 23.05.2018 г. БКТП до съществуващ трафопост ПИ 43476.166.91, УПИ I - 87,89, м. "Бабичина",гр.Летница "Уолтопия" АД инж. Т.Тонкова
10 23.05.2018 г. Преустройство на същ.самостоятелен обект /бивша ОББ/ в снек бар ПИ 43476.315.650.1.3, кв.24, УПИ VIII-650,гр.Летница Христо Радков Христов арх. П.Гарванов
11 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2122, кв.45, УПИ I, гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх.Е.Борисов
12 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2119, кв.149, УПИ I, гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх.Е.Борисов
13 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2115, кв.150, УПИ II, гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх. Е.Борисов
14 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2103, кв.148, УПИ III,гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх. Е.Борисов
15 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2117, кв.149,УПИ IV, гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх. Е.Борисов
16 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2105, кв.148, УПИ V,гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх.Е.Борисов
17 29.05.2018 г. Плътна ограда ПИ 43476.315.2116, кв.149, УПИ V,гр.Летница "АЖД - Агро"ООД арх.Е.Борисов
18 13.06.2018 г. Басейн с размери 11/5/1.50 м. ПИ 40261.220.262, кв. 15, УПИ VI, с.Крушуна "ПВГ - СТИЛ" ООД инж.Ст.Узунов
19 23.05.2018 г. Паметник ПИ 17244.900.495, кв.53, УПИ, с.Горско Сливово Община Летница арх.М. Митков
20 11.07.2018 г. Навес/суха зона към склад за метали ПИ 43476.166.91, УПИ I - 87,89, м. "Бабичина",гр.Летница "Уолтопия" АД арх. П.Пенчев
21 01.08.2018 г. Разширение на завод за метални конструкции ПИ 43476.166.91, УПИ I - 87,89, м. "Бабичина",гр.Летница "Уолтопия" АД арх. П.Пенчев
22 20.07.2018 г. Филиал за спешна мед.помощ (ФСМП)преустройство на част от същ.сграда - поликлиника с навес за линейки, дизел генератор и паркинг ПИ 43476.315.708, УПИ I, кв.59 А, гр. Летница Община Летница, МЗ арх.Иво Петров
23 24.10.2018 г. Реконструкция на водопровод и изграждане на канализация по ул."Искър" ул."Искър" от О.Т.209 до О.Т.206, гр.Летница Община Летница инж. Ст. Стефанов
24 31.10.2018 г. Уличен водопровод в обхвата на О.Т.75 (на ул.Иван Вазов)до О.Т.111 (на ул. Стара планина) ПИ 40943.350.417, ул."Иван Вазов" от ОТ 75 до ОТ 111, с.Кърпачево Община Летница инж. Б.Василева