одобрен

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН

Уникален идентификатор:  b004ec9b-d04d-4f3d-bfcb-b87f96aa4854

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 15:01:03
  • Създаден от: kiril_avramov
  • Последна промяна: 2020-06-30 15:01:03
записа на страница

СПИСЪК НА ИМОТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН (с изкл. на закупени, продадени или включ. в капитала на търг. д-ва)

№ и дата на АДС Характер на имота Описание на имота Местонахождение на имота Предоставени права за управление и в какъв срок Учредени ограничени вещни права Забележка
1 101 31.05.1996 г. Терен с площ 37513 кв.м. и сграда гр. Кермен, община Сливен, гара Кермен, квартал № 96 Национална ЖП компания, ЖП секция - Ст. Загора
2 102 31.05.1996 г. Терен с площ 39310 кв.м. и сгради гр. Кермен, община Сливен, гара Кермен, квартал № 114 Национална ЖП компания, ЖП секция - Ст. Загора
3 245 19.09.1996г. Сграда подрайон по КМ със ЗП 479 кв.м. и тягова подстанция със ЗП 176 кв.м. ЖП район Нова Загора Национална ЖП компания, ЖП секция - Пловдив
4 169 26.07.1996 г. Терен с площ 10 дка. гр. Котел, масив 45, парцел № 265 Пътно управление - гр. Сливен
5 367 13.01.1997г. Терен с площ 4600кв.м. ЖП спирка "Стоил войвода" НК "БДЖ" Железопътна секция -Пловдив
6 368 13.01.1997г. Терен с площ 86500 кв.м. Гара Коньово НК "БДЖ" Железопътна секция -Пловдив
7 708 09.04.1997 г. частна Терен с площ 1478 кв.м. с. Новачево, парцел І Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
8 727 14.04.1997 г. частна Терен с площ 3267 кв.м. с. Новачево, парцел ІV, общиа Сливен Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
9 729 14.04.1997 г. частна Терен с площ 1686 кв.м. с. Новачево, парцел VІІ, общиа Сливен Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
10 730 14.04.1997 г. частна Терен с площ 3088 кв.м. с. Новачево, парцел ІІІ, общиа Сливен Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
11 797 17.04.1997 г. частна Терен с площ 2653 кв.м. с. Гавраилово, парцел № 9 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
12 959 14.05.1997 г. частна Терен с площ 3430 кв.м. с. Чокоба, парцел ІІ Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
13 1022 27.05.1997 г. частна Терен с площ 3000 кв.м. гр. Сливен, кв. "Дебелата курия", парцел № 5 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
14 1023 27.05.1997 г. частна Терен с площ 4500 кв.м. гр. Сливен, кв. "Дебелата курия", парцел № 6 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
15 1024 27.05.1997 г. частна Терен с площ 3150 кв.м. гр. Сливен, кв. "Дебелата курия", парцел № 7 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
16 1026 27.05.1997 г. частна Терен с площ 1122 кв.м. с. Гавраилово, парцел № 91 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
17 1096 02.06.1997 г. частна Терен с площ 7108 кв.м. с. Ковачите, парцел № 1 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
18 1099 02.06.1997 г. частна Терен с площ 7494 кв.м. с. Ковачите, парцел № 1004 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
19 1102 02.06.1997 г. частна Терен с площ 523 кв.м. с. Ковачите, парцел № 5005 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
20 1203 16.06.1997 г. частна Терен с площ 1966 кв.м. гр. Сливен, кв."Дебелата курия", парцел № 6 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
21 1280 27.06.1997 г. частна Терен с площ 360 кв.м. с. Самуилово, парцел № 25 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
22 1282 27.06.1997 г. частна Терен с площ 2732 кв.м. с. Раково, община Сливен, парцел № 1 Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор
23 1456 04.07.1997 г. частна Терен с площ 8279 кв.м. с. Глушник Областен управител Бургас към датата на съставяне стоп. Двор