одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 23.03.2020

Уникален идентификатор:  b03bc60b-6e73-4434-8d5d-a157d70b780c

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 08:49:09
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-03-24 08:49:09

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 132 810238.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 51 36018.78
10 xxxx Издръжка 142 112543.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7 13535.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 1456
88 xxxx Средства на разпореждане 3 22821.14
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 0
98 xxxx Други операции в БНБ 26 -43862.4
Общо:  375 952750.27
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 -298168.84
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  7 -298168.84
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 33653.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5 298168.84
Общо:  9 331822.14
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 283.49
Общо:  3 283.49
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 21464.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1216
10 xxxx Издръжка 4 1191.58
Общо:  10 23872.24
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -146
Общо:  1 -146
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 22786.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 316
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2455.2
Общо:  15 25557.28
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 169.86
Общо:  2 169.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 324.07
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 1456
Общо:  8 1780.07
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 789.36
Общо:  1 789.36
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 29716.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 55.6
10 xxxx Издръжка 5 4212.05
Общо:  28 33984.47
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 61886.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 405
10 xxxx Издръжка 2 597.84
Общо:  13 62889.5
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -96
Общо:  2 24
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 608
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 520
88 xxxx Средства на разпореждане 1 20287
Общо:  7 21415
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 60
Общо:  1 60
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -810.15
Общо:  1 -810.15
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 54763.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 6459.68
10 xxxx Издръжка 2 3932.76
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -103.48
Общо:  12 65052.17
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 130340.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 7446
10 xxxx Издръжка 2 407.2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1560
Общо:  11 139753.95
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30 98452.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 1038.92
10 xxxx Издръжка 13 5194.29
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2184
Общо:  55 102502.17
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 138
Общо:  1 138
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 912.57
Общо:  4 912.57
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 53964.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 340
10 xxxx Издръжка 5 2429.08
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -31.8
Общо:  16 56702.14
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4856
Общо:  1 -4856
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2529
Общо:  1 -2529
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -364.5
Общо:  1 -364.5
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 2535
10 xxxx Издръжка 5 999.8
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -1461.66
Общо:  9 2073.14
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2676.37
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -130
Общо:  8 2546.37
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1128.65
10 xxxx Издръжка 12 4858.14
88 xxxx Средства на разпореждане 1 158.14
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -947.6
Общо:  18 5197.33
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 192.99
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2376
Общо:  3 2568.99
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4390
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -10324.41
Общо:  2 -5934.41
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2688.66
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -4188
Общо:  8 -1499.34
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 900
10 xxxx Издръжка 3 246.58
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -302.71
Общо:  5 843.87
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 183.2
Общо:  2 183.2
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 805.3
Общо:  4 805.3
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 76887.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 1450.29
10 xxxx Издръжка 4 674.6
Общо:  29 79012.28
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 1860
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -8826
Общо:  3 -6966
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1166.39
10 xxxx Издръжка 1 178.04
Общо:  2 1344.43
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1253.45
Общо:  7 1253.45
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 23069.32
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -6561.09
Общо:  2 16508.23
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 9114.73
Общо:  6 9114.73
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 35291.13
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 4588.72
10 xxxx Издръжка 9 912.78
Общо:  21 40792.63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 186.37
Общо:  2 186.37
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пловдив ( 0172560009 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 62771.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 7122.14
10 xxxx Издръжка 1 409.28
Общо:  5 70303.41
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 119
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2750
Общо:  2 2869
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 149601.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 3045.43
10 xxxx Издръжка 16 18065.98
Общо:  23 170713.37