одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОД"З" Търговище земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.08.2020г.

Уникален идентификатор:  b061a1f0-4f0d-472d-ba3a-b0abc50efc5e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-14 13:22:05
  • Създаден от: anton_vladimirov
  • Последна промяна: 2020-09-14 13:22:05

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Търговище
земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 30 август 2020г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори 67
2 Колесни трактори 2445
3 Самоходни шасита 71
4 Друга самоходна техника 416
5 Тракторни ремаркета: 1185
6 в т.ч. с общо предназначение 951
7 със спец. предназначение 234
8 Горска техника 34
9 Зърнокомбайни 374
10 Самоходни силажокомбайни 24
11 Други самоходни машини 103
12 Машини за сеидба и садене 753
13 Машини за торене и растителна защита 490
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 873
15 Почвообработващи 2496
16 Сушилни и други 25
17 Зърно и семепочистващи 53
18 Машини за поливане 23
19 Горска техника 34