одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост в Община Велинград

Уникален идентификатор:  b0875cdd-f0ca-471a-815f-ac6f24b7a034

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Велинград

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-01 11:21:39
  • Създаден от: m.beluhova
  • Последна промяна: 2021-06-01 13:33:51
  • Последно променил: obshtina_velingrad

№ по ред

№ на договор

описание на имота, предмет на сделката по АОС

вид и начин на разпореждане

данъчна оценка, лв.

пазарна оценка, лв.

утвърдена пазарна цена от ОбС

реализирана цена на сделката, лв.

насрещна страна по сделката

решение на ОбС за извършване на разпореждането

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
641. 101/12.01.2021г. с.Драгиново, общ.Велинград УПИ№ХХІ-1325,1391, кв.7; 1025 кв.м., АЧОС№1177/ 29.06.2020 г. продажба; чл.35, ал.3 от ЗОС 6 662.50 11 549.00 11 549.00 11 549.00 Ангел Митов Киров 259/24.09.2020 г.
642. 157/29.01.2021г. гр.Велинград ПИ с идентификатор 10450.502.1648 по КККР на гр.Велинград; АЧОС№1101/ 14.05.2020г. продажба; чл.35, ал.1 от ЗОС-явен търг 3 764.70 6 640.00 6 640.00 8 764.80 "Протер инженеринг" ЕООД,ЕИК 112582933 40/30.01.2020 г.
643. 181/01.02.2021 г. с.Драгиново, общ.Велинград УПИ№ІХ-1414, кв.14; 686 кв.м., АЧОС№1177/ 31.08.2020 г. продажба; чл.35, ал.3 от ЗОС 2 949.80 6 727.20 6 727.20 6 727.20 Свилен Альошов Атипов;Малин Альошов Атипов 302/12.11.2020г.
644. 248/22.02.2021 г. с.Драгиново, общ.ВелинградПИ№139 в УПИ№І-ЖС, търговия и услуги, кв.31;630 кв.м.; АЧОС№1116/ 04.12.2019 г. продажба; чл.35, ал.3 от ЗОС 2 709.00 7 245.40 5 112.40 5 112.40 Ема Мустафова Кепчелюва 36/30.01.2020г.
645. 270/10.03.2021г. с.Драгиново, общ.Велинград ПИ№1379 в УПИ№VІІ-1379, кв.3; 504 кв.м.; АЧОС№1117/ 04.12.2019 г. продажба; чл.35, ал.3 от ЗОС 2 167.20 4 353.20 3 532.80 3 532.80 Мирослав Миленов Алендаров; Борислав Мехмедов Алендаров 37/30.01.2020 г.
646. 357/06.04.2021г. с.Грашево, общ.ВелинградПИ№418 в УПИ№VІІІ-държ., кв.19;589 кв.м.; АЧОС№1079/ 21.02.2019г. продажба; чл.35, ал.1 от ЗОС-явен търг 2 532.70 4 450.00 4 450.00 5 874.00 Бисер Костадинов Соколов 355/16.12.2020г.
646. 357/06.04.2021г. с.Грашево, общ.ВелинградПИ№418 в УПИ№VІІІ-държ., кв.19;589 кв.м.; АЧОС№1079/ 21.02.2019г. продажба; чл.35, ал.1 от ЗОС-явен търг 2 532.70 4 450.00 4 450.00 5 874.00 Бисер Костадинов Соколов 355/16.12.2020г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте