одобрен

Списък на спортни клубове Община Ружинци към 30.06.2018 г.

Уникален идентификатор:  b0e9ab35-eac4-466e-b56a-8b9f9dd4781e

Описание:

Списък на спортни клубове Община Ружинци към 30.06.2018 г.

спорт

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-07-27 17:55:31
  • Създаден от: evtim_evtimov
  • Последна промяна: 2018-10-15 21:55:05
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на спортни клубове - Община Ружинци

Рег.№ в НР Дата на регистрация Наименование Седалище Спорт Рег. по чл.2 от ЗЮЛНЦ Булстат Приет за член на БСФ
1-072-165 03.02.2010 г. Общински футболен клуб "Ружинци" Ружинци футбол обществена полза 105587570 2007 г.
1-072-870 23.03.2018 г. Футболен клуб - Дреновец Дреновец футбол обществена полза 105548215 16.04.2018 г.