одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по ЕЕОПРР 2019 г. - 2020 г.

Уникален идентификатор:  b1170f1a-0002-4294-a324-8e10579a4cd7

Описание:

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по ЕЕОПРР 2019 г. - 2020 г.

етажна община регистър сгради сдружения собственост РМС 436/2017 Търговище

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-03-16 14:41:24
  • Създаден от: obshtina_targovishte
  • Последна промяна: 2021-03-16 14:41:24

№ по ред

регистрационен номер

Наименование

Адрес

Предмет на дейност

Срок

Представени идеални части части в % от

Членове на управителния съвет

Начин на

етажната собственост (имена, адрес, електронна поща) представителство
21. вх. № . вх. № ТСУ-ЕтС-879 от 21.05.2019г СС „КЕСТЕНИТЕ” гр.Търговище, ул.„Граф Игнатиев” № 1 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюзи/или от държавния или общински бюджет, безвъзмезна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100 Управител: Георги Лазаров управител
22. № ТСУ-ЕтС-880 от 03.09.2019г СС „гр. Търговище, кв. „Запад”, блок 36” гр. Търговище, кв. „Запад”, блок 36 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюзи/или от държавния или общински бюджет, безвъзмезна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 93.86 Управител: Петър Дечев управител
Член: Николай Николов
Член: Неделчо Димитров
23 ТСУ- ЕтС- 7 (881) от 09.09.2019г. СС „гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 34” гр. Търговище, ул. „Цар Освободител” № 34 Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюзи/или от държавния или общински бюджет, безвъзмезна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100 Управител: Мария Михайлова управител
Член: Даниела Вълканова
Член: Здравко Аврамов
24 Регистрационен № ТСУ- ЕтС- 9 от 18.11.2019г СС „гр. Търговище, ул. „Aнтим I” № 3, вх. А и Б” гр. Търговище, ул. „Aнтим I” № 3, вх. А и Б Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюзи/или от държавния или общински бюджет, безвъзмезна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100 Председател: Миролюб Георгиев Управител
1.2. Членове:
1.2.1. Aхмед Якубов
1.2.2. Радостин Серафимов
25 вх. № УТ-ЕТС- 1 от 08.01.2020г. СС „гр. Търговище, ул. „Дамян Груев 14” „гр. Търговище, ул. „Дамян Груев 14” Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюзи/или от държавния или общински бюджет, безвъзмезна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост безсрочно 100 Управител: Пламен Пейчев Управител
Член: Aнна Митрева
Член: Радостина Радева
26
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте