одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

Уникален идентификатор:  b208cf1e-2d30-4303-8206-813712dddeb5

Описание:

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници Своге

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 13:09:59
  • Създаден от: svoge_admin
  • Последна промяна: 2020-06-25 13:09:59

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ В ОБЩИНА СВОГЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.24а, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ /ДВ, БР. 32 ОТ 22.04.2016 г./

№ по ред № на разрешение и дата на издаване ПРЕВОЗВАЧ № на удостоверението за регистрация Автомобил Рег. № СРОК
марка
1 1/06.01.2020г. ЕТ „ЕВГЕНИ ПЪРВАНОВ“ 07003/10.10.2005г. Фиат Панда СО 81 00 АХ 31.12.2020г.
2 2/06.01.2020г. „КРИСТАКСИ 95“ ЕООД 12781/08.12.2017г. Дачия Логан СО 81 91 СС 31.12.2020г.
3 3/06.01.2020г. „КРИСТАКСИ 95“ ЕООД 12781/08.12.2017г. Хюндай Атос Прайм СО 05 48 СС 31.12.2020г. Заповед № 803/02.06.2020г. За прекратяване действието на разрешението
4 4/06.01.2020г. „КРИСТАКСИ 95“ ЕООД 12781/08.12.2017г. Шевролет Авео СО 92 81 СХ 31.12.2020г.
5 5/06.01.2020г. ЕТ „НИК – НИКОЛАЙ ПЕЧОВСКИ“ 10647/20.11.2012г. Хюндай Матрикс СО 05 36 АР 31.12.2020г.
6 6/06.01.2020г. ЕТ „БОДЕМА – БОГОМИЛ ЯНАКИЕВ“ 07247/07.11.2005г. Дачия Сандеро СО 44 51 ВК 31.12.2020г.
7 7/07.01.2020г. ЕТ „МАРАЯ – ГЕОРГИ ГРИГОРОВ“ 10257/23.11.2010г. Шевролет Спарк СО 08 74 АР 31.12.2020г.
3
4
5
6
7
8 8/07.01.2020г. ЕТ „ИФ – ИВАЙЛО СПАСОВ“ 06828/17.09.2005г. Хюндай И 10 СО 78 15 ВН 31.12.2020г.
9 9/07.01.2020г. „ВЕЛИЧКОВИ-МВ“ ООД 11200/14.07.2015г. Шевролет Авео СО 64 91 СС 31.12.2020г.
10 10/07.01.2020г. „ВЕЛИЧКОВИ-МВ“ ООД 11200/14.07.2015г. Шевролет Авео СО 67 37 ВС 31.12.2020г.
11 11/24.06.2020г. „КРИСТАКСИ 95“ ЕООД 12781/08.12.2017г. Шевролет Авео СО 81 97 СК 31.12.2020г.