одобрен

Обучени по програма "Нормотворчество и правоприлагане"

Уникален идентификатор:  b2443abc-1433-4af1-b88d-dc72a2593230

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:32:00
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:48:08
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - Н-1 - ПРАКТИЧЕСКО НОРМОТВОРЧЕСТВО 71 66 56 5
2016 - Н-2 - АДМИНИСТРАТИВНА СТИЛИСТИКА 52 51 41 3
2016 - Н-3 - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 83 82 73 5
2016 - Н-4 - КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 29 29 28 2
2016 - Н-5 - ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 92 90 71 5
2016 - Н-6 - ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (въвеждащо обучение) 91 89 74 4
2016 - Н-7 - ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (надграждащо обучение) 232 230 157 9
2016 - Н-8 - ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за юристи) 129 128 107 6
2016 - Н-9А - ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи) 71 70 63 3
2016 - Н-9Б - ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи) 82 82 78 4
2016 - Н-10 - ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за юристи) 57 56 39 3
2016 - Н-11 - ПРИЛАГАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (за неюристи) 8 4 0 1
2016 - Н-12 - ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (за юристи) 83 83 73 4
2016 - Н-13 - ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (за неюристи) 177 174 159 6