одобрен

Приложение 3 на ПЛС от 02.01.2018

Уникален идентификатор:  b2ce10b5-044a-496f-9537-8e545b132794

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-05 15:35:45
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:21:19
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване