одобрен

Обучени по програма "Местно управление"

Уникален идентификатор:  b30b6659-0995-4b4b-8f50-1242db4dcfb9

обучение професионално развитие публична администрация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-09 17:31:22
  • Създаден от: stanimir_minkov
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:48:43
  • Последно променил: migrate_data

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2016 - М-1 - СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 14 13 12 1
2016 - М-3 - УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 43 43 37 2
2016 - М-4А - МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА @ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 31 31 29 2
2016 - М-4Б - МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА @ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 8 0 0 0
2016 - М-5 - ЕФЕКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 18 18 13 1
2016 - М-6 - УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 18 18 10 2
2016 - М-7 - ЗЕЛЕНА ОБЩИНА 7 7 5 1