одобрен

Публичен регистър на базовите станции

Уникален идентификатор:  b3250d0b-c1e1-4dc8-8595-5a8e53fcb9b2

Описание:

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж. Актуална информация може да бъде проследена на адрес:
https://www.burgas.bg/bg/info/index/129#info_26559

базови бургас ЕМП информация местоположение мобилни оператори протокол радиус разрешение за строеж разрешително регистър станции

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-02 10:40:46
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-11-28 11:02:42
  • Последно променил: ivanka_kasarova

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА БАЗОВИТЕ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Мобилен оператор Обект Местоположение Максимален радиус на хигиенно-защитна зона Протокол от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващ източник № на разрешение за строеж
Ж.К.”СЛАВЕЙКОВ” И ПЗ”СЕВЕР”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0122 ” Славейков” ж.к.”Славейков” бл.48 MPS №0101953/12.10.11г. О-11-О/10.03.03 Допълнено на 18.08.2011
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0024 ”Кока кола” ж.к.”Славейков”,ул.”Одрин” №7 MPS №0101800/07.07.11г. О-12-О/10.03.03 Допълнено на 14.04.2011
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0105 „Поморина” ж.к.”Славейков, бл.1-Б, вх.1 MPS №0102073/03.12.2011 О-13-О/10.03.03 275/26.10.11- преустройство
4 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0110 „Промишлена „Производствено-техническа база”АД, ПЗ”Север” МВ J 3365/28.05.09г. О-39-О/02.06.03 268/20.10.11 -преустройство
5 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0021 „Буса” ул.„Индустриална”1, котелна централа „Бургасбус”ЕООД, ПЗ”Север” МВ J 3360/28.05.09г. О-10-О/10.03.03 11/24.01.12г.(преуст ройство)
6 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0278 “НЕДКОВ” к-с”Славейков”, бл.76, вх.1 52,19м MPS №0101796/07.07.11г. 64/18.04.07г. 56/28.03.11 г.-преустройство
7 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0327 „Кауфланд България” Ул.“Янко Комитов“ №5 Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 341/13.12.11
8 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0384“ „МОЛ ГАЛЕРИЯ БУРГАС“ Сграда с идентификатор 07079.604.60.36 по КК на гр. Бургас, УПИ 1 - 125, кв.53 по плана на ПЗ“Север“, с административен адрес ул.“Янко Комитов“ №6 Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 161/07.08.13
9 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0463.А000 “SOMAT“ сграда с идентификатор 07079.605.468.11 по КК и КР на гр.Бургас, УПИ II, кв.29 по плана на ПЗ „Север“ 69м 206/14.10.15
10 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5008 к-с”Славейков”, бл.65, вх.7 45м МВ №336/19.12.01г О-46/05.10.01 132/15.07.14 -преустройство
11 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5138 ж.к.. “Славейков”, бл.55, вх. “Х” 68,76м МВ №1165/16.06.06г. 107/14.11.05 133/15.07.14 -преустройство
12 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5258 (ПОЯЕ FOOD)” Промишлена зона “Север”, УПИ VII - 711, кв.13 Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W МВ Р №2896/21.08.08г. 477/21.12.07г
13 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5175, кв.”Славейков” бл.1Б, вх.9 и вх. 10 69,88м 67,32м MPS №0101413/29.07.2010 16/15.01.09г.
14 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5195 (Burgas Industrial Odrin str.)”, ПЗ”Север”, имот №148 (Фуражен завод) 81,23м МВ J 3521/14.11.09г. 147/09.04.09г
15 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ BS 5034 сграда с идентификатор 07079.605.468.11 по КК на гр.Бургас, УПИ 11-51, кв.29 по плана на Промишлена зона „Север“, гр.Бургас (СОМАТ) 63,73М 232/17.11.15г.
16 БТК АД BS 3023 Спартак”АД,ПЗ”Север”,имот пл.112,кв.21 50м и 53м МВ№920/25.11.2005 105/14.11.05 315/ 21.11.11-преустройство
17 БТК АД BS 3006 ж.к.”Славейков”бл.45 /общежитие на “Монтажи”-София/ 50м и 46м МВ№1845/12.06.2007 МВ№1078/20.04.2006 30/02.03.06г. 19/22.01.07г- разширение 67/18.04.07- преустройство
18 БТК АД BS 3030-В ПЗ”Север”,ул.”Я.Комитов”№38 49,91 м MPS №010562/13.09.2006 121/09.08.06 264/18.02.13- преустройство)
19 БТК АД BS 3059 "ЛАЗУР 1” ПЗ”Север”, ул.”Одрин” №79 (сграда с идентификатор 07079.604.80.60 по КК 48,62м 252/07.10.11г.
20 БТК АД BS 3035 А гр.Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.4 39,50м 312/06.08.09г.
21 БТК ЕАД МS 3034 А ПЗ“Север“, ул.“Янко Комитов“ №8-А /Кауфланд/, сграда с ид. 07079.604.173.1 236/01.11.2016г.
22 БТК АД BS 3015-А ж.к. „Славейков”, бул.”Професор Якимов” №1, бл.3, ВХТИ 49,91 м 62/26.03.12г
23 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ BS 5052 сграда с идентификатор 07079.602.53.1 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.24 /бл.30,вх.1 и вх.2 88,55м 168/23.06.17г.
24 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ БТК АД BS 5292 BURGAS INDUSTRIAL BS 3059 BURGAS сграда с идентификатор 07079.604.80.60 по КК на ПЗ „Север“, гр. Бургас, ул. Одрин №79,Община Бургас . 178,91м 165 / 02.10.2018г.
25 „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“. BGS0725.А/KRAIEZERNA/ / сграда с идентификатор 07079.605.533.1 по КК на гр.Бургас, попадаща в УПИ XVI-763, кв.43 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас“, 87м 187 / 14.11.2018г.
Ж.К.”МЕДЕН РУДНИК”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0145 „Юбилейна” „Меден рудник^’, ул.”Юбилейна”2 МВ Р №3340/13.05.09г. В-5/27.01.03г. 329/05.12.11 г.-разширения
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0081 ”Меден 2” „Меден рудник’ зона В, бл.91, вх.А 84м MPS №0101615/17.03.11г. В-6/27.01.03г.
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0082 ”Меден 3” „Меден рудник’, зона Б,бл.469, вх.Б МВ Р №3338/13.05.09г. В-7/27.01.03г. 245/04.10.11 -преустройство
4 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0080 ”Меден 1” „Меден рудник’, зона А, бл.427, вх.А MPS №0101950/12.10.11г. В-8/27.01.03г. Допълнено на 19.08.2011
5 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS'byprac 4” “Меден рудник’ бл.436, вх.Б Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 207/10.08.07г
6 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0368 - „ДЕВА- БУРГАС”. ПИ с идентификатор 07079.8.274, сграда с идентификатор 07079.8.274.1 и желяза-решетъчна кула, землище Бургас, м.“Кара баир“ 59,91 м 10/24.01.12г
7 МОБИЛТЕЛ ЕАД А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ . BGS 0380.А001 - KAUFLAND- MEDEN“ Сграда с идентификатор 07079.671.588.1 по КК на гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, ул.“Отец Матей-Миткалото“ №45, едроплощен хипермаркет „Кауфланд“ Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 74/19.04.2013 169/08.10.18г преустройство
8 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0300.А000 -„GRUDOV“ метален стълб за улично осветление в ПИ с идентификатор 07079.663.15 по КК на гр. Бургас, Южна промишлена зона (1000бани) Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 248/09.12.13г
9 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0255. Е000 “Stoyanka“ ж.к.“Меден рудник“, зона „А“ бл.406, вх.2 60.24м 92,3м 12/29.01.15г.
10 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5009 ж.к.”Меден рудник”, бл.33, вх.2, зона А 43м МВ №337/20.12.01 г. В-58/15.10.01г.
11 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5046 к-с “Меден рдник’ бл.128,вх.4 45м МВ №728/16.06.05г. 121/29.11.04г 138/25.07.14 -преустройство
12 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5194 ж.к.”Меден рудник” бл.110, вх.А 59 м МВ Р № 0101303/19.02.10г. 345/17.09.09г.
13 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ BS 5032 Сграда с ид. 07079.651.199.1 по КК на гр.Бургас (УПИ 1, кв.5 по плана на ж.к.“Меден рудник“, зона „А“), с административен адрес гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“ бл.7(407), вх.3(В) 215/19.11.14
14 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД BS 5004 сграда с идентфикатор 07079.651.224.1, разположена в ПИ 07079.651.224 по КК на гр.Бургас (УПИ 1, кв.62 по плана на ж.к.“Меден рудник“, зона „А“), бл.132, вх.“Д“ 59/27.02.15
15 БТК АД BS 3022 к-с”Меден рудник”, бл.128. вх.6 43м МВ№1843/12.06.2007 87/26.10.05г. 63/18.04.07г. -преустройство
16 БТК АД BS 3007 к-с”Меден рудник”, бл.424 49,91м МВ№889/14.11.2005 101/04.11.05 65/18.04.07 -преустройство
17 БТК АД BS 3042 А. 07079.8.274.1(ПИ №000420 по КВС, м.”Кара баир”, землище „Меден рудник”), разположена в ПИ с идентификатор 07079.8.274; 48,51 м 290/12.11.10г
18 БТК АД 1^3057_А Сграда с идентификатор 07079.671.588.1 по КК на гр.Бургас, ж.к.“Меден рудник“, ул.“Отец Матей -Миткалото“ №45, „Кауфланд“ Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 126/21.06.13
19 БТК АД BS 3027 ”М.рудник^’, бл.101, вх.А 49,91 м МВ№1425/09.11.2006 127/21.08.06
КВ.”ПОБЕДА” И КВ.”АКАЦИИТЕ"
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0050 „Индустриал на”” „Метални изделия”, ул.”Индустриална” 21 MPS №0101618/18.03.11г. В-3/27.01.03г. Допълнено на 04.02.2011
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0103 „Победа” Кв.”Победа”, ул.”Омуртаг”, бл.6, вх.А MPS №0101952/12.10.11г. В-4/27.01.03г. Допълнено на 09.08.2011
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0251 “Химекс” ул.”Индустриална”№33, “Гарант сервиз”ООД 43,69м MPS №0101798/07.07.11г. 129/21.08.06г 75/15.04.11- преустройство
4 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5136 “Метални изделия”АД, ул.”Индустриална” №21 70,18м MPS №010927/04.04.08г. 248/14.09.07г 170/11.09.15 -преустройство
5 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5209 (БУРГАС-ПОБЕДА) кв.”Победа”, ул.”Хан Омуртаг” бл.2, вх.А 68,76м MBP №2808/03.07.08г. 90/21.02.08г. 279/15.12.15 преустройство
6 БТК АД BS 3024 ПЗ”Победа”,ПИ28 44,68м МВ№856/14.11.2005 88/26.10.05г. 288/04.11.11- преустройство
7 БТК АД BS 3017-С кв.”Победа”,ул.”Хан Омуртаг”, бл.2, вх.Б 49,91м МВ№1428/09.11.2006 117/07.08.06
8 БТК АД BS 3070 Кв.”Акациите”, ул.”Индустриална” №62 49,61 м 22/04.02.2010Г
Ж.К.” ИЗГРЕВ”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0051 „Изгрев” ж.к.”Изгрев”, бл.62, вх.А 67м МВ Р №3345/13.05.09г. И-60/28.11.03 119/06.03.08г
166/14.07.2011- преустройство
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS “Яким к-с “Изгрев”, бл.3, вх.Б 43,69м MPS №0101954/12.10.11г. 188/30.10.06г 205/30.08.11-преустройство
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS “ЧИНТУЛОВ” к-с”Изгрев”, бл.32, вх.3 57,97м МВ Р №2624/05.03.08г. 100/22.05.07г 195/05.08.11 г-преустройство
4 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0310 -„Nikdonald“ сграда с идентификатор 07079.622.35.1 по кадастралната карта на Бургас, Парк “Езеро“ 232/19.11.13
5 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0326.А - „KARFUR BURGAS“ ул.“Транспортна“ №31, гр. Бургас БУРГАС ПЛАЗА Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 100/29.05.14
6 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5007 ж.к.”Изгрев”, бл.66, вх.1 43м МВ № 335/19.12.01 г. И-44/03.10.01 130/14.07.14- преустройство
7 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5137 ж.к.. “Изгрев”, бл.33, вх. 1 и вх. 2 68,76м МВ №1380/19.10.06г. 106/14.11.05 35/25.03.16 -преустройство
8 БТК АД BS 3029-А Изгрев 2 ж.к. ”Изгрев”, бл.72,вх.А 49,91 м МВ№1426/09.11.2006 120/09.08.06
9 БТК АД BS D3079 А (Izgrev 3) ж.к.”Изгрев” бл.64 39,50м 91/14.03.09г
10 БТК АД BS 3069 к-с”Изгрев”, бл.59 55,86м 169/ 19.07.10
11 БТК АД BS 3081 „IZGREV 4“ сграда с идентификатор 07079.501.35.1, ж.к.“Изгрев“, бл.35, вх.“Г“ 46,53м 104/17.05.13
12 БТК АД МS3082А“ KAUFLAND BURGAS TRANSPORTNA“. Магазин Кауфланд, сграда с идентификатор 07079.2.2695.1 по КК на гр. Бургас с административен адрес ул. „Транспортна“ №23, гр. Бургас <10W 19 / 12.02.18г
Ж.К.”ЗОРНИЦА”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0157 „Зорница” ж.к.”Зорница” бл.47, вх.Е МВ Р №3344/13.05.09г. И-61/28.11.03 343/19.12.11 (преустройство)
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0097 „Парк’ х-л”Парк’, парк’Езеро” МВ J 3202/23.04.09г. И- 60/15.05.0490/23.04. 12 (преустройство)
3 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5006 ж.к.”Зорница”, бл.1, вх.3 43м МВ №334/19.12.01г. И-51/16.10.01 251/27.11.15 -преустройство
4 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5437 к-с”Зорница”, блок 20 43м MPS №0101346/20.05.10г 260/14.07.09 83/13.05.16 -преустройство
5 БТК АД BS 3005 хотел “Парк” 49,91 м МВ №1079/20.04.06г. 27/02.03.06г. 193/05.08.11 г-преустройство
6 БТК АД BS 3068А ж.к.”Зорница” бл.39 39,50м МВ Р №3084/28.01.09г. 450/29.09.08
7 БТК АД BS 3055А ж.к.”Зорница” бл.№82, 146,38м 138 / 15.07.2019г.
Ж.К.”ЛАЗУР”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД ВS Лазур” ”Лазур”, бл.38, вх.А МВ Р №3149/13.03.09г. 11-З/20.02.04 146/22.06.12(преуст ройство
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0089 „Нафтекс” „Лазур”, бл.69 MB № 3896/01.04.11 г. 44-З/14.07.04 Допълнено на 04.02.2011
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS "АБОБА” ж.к.”Лазур” бл.12 66 м МВ №3770/03.11 10г. 346/17.09.09Г.
4 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5004 К-с”Лазур”, бл.33,ВХ.5 44,68м МВ №332/19.12.01 г. 55-З/10.10.01
5 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5165 ж.к.“Лазур”, бл.39, вх.А и Б 68,77м MPS №010686/23.02.07г. 128/21.08.06г 250/27.11.15г. -преустройство
6 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5208 (БУРГАС-ЛАЗУР) кв.”Лазур”, ул.”Васил Петлешков” бл.12 68,76м МВ Р №2807/03.07.08г. 145/18.03.08г 95/20.05.14 -преустройство
7 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ BS 5413 сграда с идентификатор 07079.607.52.1 по КК на Бургас (УПИ 1, кв.7, по плана на ж.к.“Лазур“, гр. Бургас), с административен адрес: гр. Бургас, ж.к.“Лазур“ бл.52, вх.“А“ и вх.“Б“ 161/17.08.15
8 БТК АД BS 3051А сграда с идентификатор 07079.607.14.1 по кадастралната карта на Бургас, с адм.адрес: ж.к.“Лазур“ бл.14 55,08м 316/22.11.11
9 БТК АД BS 3026D к-с“Лазур”, бл.38, вх.3 и 4 28,16м МВ Р №2685/22.05.08г. 337/18.10.07
Ж.К.”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0015 „Братята” „Братя Миладинови” бл.57, вх.5 MB P №3334/12.05.09г. 74-З/12.12.03 Допълнено на 07.02.2011
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0060 „Колодрума” „Братя Миладинови” бл.93, вх.А МВ Р №3335/12.05.09г. 76-З/12.12.03 7/25.01.2013(преуст ройство)
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0106 „Пощата” „Братя Миладинови” бл.30, вх.Б МВ Р №3333/12.05.09г. 12-З/20.02.04 159/14.06.17(преустройство)
4 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0242 „Механо” „Братя Миладинови” бл.42, вх.1 59,13м, 48,17м,57,25м MPS №0101797/07.07.11г. 51/17.03.11
5 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0234.А000 -„SVOBODEN“ „Братя Миладинови“, ул.“Сан Стефано“ №62, Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 97/23.05.14
6 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5140 ул. “Вардар” 1, бл.37, вх.”А” и вх.”Б” 68,76м МВ №1382/20.10.06г. 108/14.11.05 124/26.06.14 -преустройство
7 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5207 ж.к. ”Братя Миладинови” бл.92, вх.”В”и вх.”Г” 59 м МВ Р №3625/04.05.10г 347/17.09.09г.
8 БТК АД BS 3010 к-с”Братя Миладинови”, бл.17 49,91м МВ№891/14.11.2005 МВ№1844/12.06.2007 99/04.11.05г. 69/18.04.07г. -преустройство
9 БТК АД BS 3020 BS 3020 TXN ул.”Стара планина”№1/ Новата поща/ Реконструкция и разширение 45м и 50м 38,61(А, С) 41,17(В) МВ№1846/12.06.2007 МВ№1077/20.04.2006 31/02.03.06г. 90/14.03.09г. 68/18.04.07
10 БТК АД BS 3001 А х-л „Космос”, к-с”Братя Миладинови”, ул.”Стефан Стамболов” № 81 62,64м 70/26.03.10
11 БТК АД BS 3013_D ж.к.”Братя Миладинови”,бл.57, вх.5 и 6 49,91 м МВ №1830/07.06.07г. 211/04.12.06
12 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ BS 5454 ж.к.”Братя Миладинови”,ул.Дунав №3 УПИ IV кв.18 83,43 м 258/21.08.17
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И „ВЪЗРАЖДАНЕ”
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0043 „Фотинов” ул.”К.Фотинов”№1, вх.А МВ Р №3346/14.05.09г. 153-П/09.12.03 274/26.10.11- преустройство
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0018 „България-М” ИХ”България” МВ №3900/31.03.11 г. 155-П/09.12.03 Допълнено на 14.02.11 г.
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0027 „Демокрация ул.”Кирил и Методий” №55, вх.Г MPS №0101956/12.10.11г. 154-П/09.12.03 Допълнено на 18.08.2011
4 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS” Божидар” ул.”Цар Петър” №16 МВ Р№3147/13.03.09г. 160-П/10.12.03 15/19.02.2013(преус тройство)
5 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0036 „Евтимий” ул.”Патриарх Евтимий” №43, вх.А MPS №0101957/12.10.11г. 161-П/10.12.03 допълнено на 22.08.2011
6 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS”Лермон- тов” пл.”Баба Ганка” №8 МВ J 03148/13.03.09г. 03-П/13.01.04
7 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS”Бургос” ул.”Иван Богоров” №20,вх.Д 84м МВ№1626/16.02.07г. 144-П/27.09.04 194/05.08.11г -преустройство
8 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0046 „Гюров” ул.”Цар Асен” №55 МВ J № 3347/14.05.09г. 145-П/27.09.04 183/08.10.14(преустройство)
9 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0147 „Възраждане ул.”Гладстон” бл.16, вх.4 MPS №0102075/25.11.11 г. 39-П/22.03.04 272/20.10.11- преустройство
10 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0013 „Богориди“ ул.“Ст.Караджа“ №2 50м MPS №0101799/07.07.11г. 32-П/17.03.04 Допълнено на 28.03.2011
11 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0088 „Мостстрой” к-с”Възраждане”бл.42, вх.Е MPS №0102071 /25.11.11 г. 158-П/10.12.03 269/20.10.11 -преустройство
12 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0098 „Пазара” ул.”Цар Калоян” №24 MPS №0102072/25.11.11 г. 146-П/27.09.04 271/20.10.11- преустройство
13 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0037 -„Farut“ поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КК на гр.Бургас, Пристанище Бургас, Осветителна кула №8 92м 128/11.07.14 128/11.07.14(преустройство)
14 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0074 „Лукойл” пл.”Тройката”1 MPS №0101616/18.03.11г. П-100/14.06.05 Допълнено на 04.02.2011
15 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0178 БС” Йордан” ул.”Левски” №49 MPS №0101549/02.02.11г. П-104/20.06.05 42/11.03.11 г -преустройство
16 МОБИЛТЕЛ ЕАД ул.”Ал.Велики”№1 П-107/21.06.05
17 МОБИЛТЕЛ ЕАД Микроклетка на стълб, кръстовище „Сан Стефано” -„Александровска” Не се изисква П-240/12.12.05
18 МОБИЛТЕЛ ЕАД Микроклетка на стълб, кръстовище ”Хр. Ботев” -„Фердинандова” Не се изисква П-243/14.12.03
19 МОБИЛТЕЛ ЕАД Микроклетка на стълб, Гаров площад Не се изисква П-244/14.12.05
20 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS”ВЪЛЧАН” ул.”Александровска” №47 64,71 м 553/22.10.08г
21 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0140 -„TROIKATA“ метален стълб ( кръстовището на ул.“Княз Борис 1“ и ул.“Христо Ботев“) Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 261/14.12.13
22 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0287 -„Transilvaniya ул.“Македония“ №17 42 М 3/10.01.14г.
23 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0234.А000 -„SVOBODEN“ ул.“Сан Стефано“ №62, гр. Бургас БСУ Не се изисква -изл.мощнос т е под 10W 97/23.05.14
24 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0246. Е000 “KNYAZ“ к-с “Възраждане“ бл.39 77,45м 70,71 м 68/20.03.15
25 „МОБИЛТЕЛ“ЕАД BGS 0634 -„NEPTUN“ сграда с идентификатор 07079.618.141.19 (р-т „Нептун“), Приморски парк 86/05.04.2017г.
25 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS №5002 ул.”Антим I” №30 45м МВ № 331/19.12.01Г. 163/22.10.01 249/27.11.15 -преустройство
26 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS №5005 к-с”Възраждане”, бл.10, вх.А 45м МВ №333/19.12.01Г. 164/22.10.01 143/01.08.14 -преустройство
27 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5001 ул.”Ив.Богоров”, №20, вх.Б 43м МВ№330/19.12.01Г. 167/29.10.01 129/11.07.14 -преустройство
28 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS №5003 ул.”Фердинандова” №78, вх.2 43м МВ 0477/28.01.03г. Акт за узаконяване №35/25.03.03 169/11.09.15 -преустройство
29 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS № 5131 ул.”Любен Каравелов”№12, вх.В и Г 72,15м МВ №938/19.01.06г. 29/21.04.05г. 165/04.09.15 -преустройство
30 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS № 5132 ул.”Кирил и Методий” №55, вх.Б и В 50м МВ №937/19.01.06г. 28/21.04.05г. 23/19.02.16г. -преустройство
31 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS № 5163 ж.к.“Възраждане”, бл.38, вх.“Б”(2) 68,77м МВ №1381/20.10.06г. 88/29.06.06г. 125/30.06.14 -преустройство
32 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД БТК ЕАД BS № 5164 ППС BS 3053 ул.“Александровска”№58 / ПИ с идентификатор 07079.612.246.1 50м 81,38м, 74м , 62,56м MPS №010729/19.04.07г. 180/18.10.06г 278/15.12.15 -преустройство 149 / 31.07.2019г. /преустройство+нова/
33 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS № 5424 УЛ.”Шейново” №3 53,63м MPS №0101453/05.11.10г. 15/29.01.2010г
34 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД BS 5031 сграда с идентфикатор 07079.608.192.1, разположена в ПИ 07079.608.192 по КК на гр.Бургас (УПИ ХХ111234, кв.110А, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас), с адм. адрес: гр.Бургас, „Цар Симеон 1“ №65 137/08.07.15
35 БТК АД BS 3021 ул.”Цар Петър” №2 42,18м МВ№893/14.11.2005 97/03.11 05г. 289/ 04.11.11 -преустройство
36 БТК АД BS 3003 ул.”Климент Охридски” №20,вх.В реконструкция и разширение 49,91 м 46,53м МВ№892/14.11.2005 100/04.11.05 100/26.03.09 66/18.04.07-преустройство
37 БТК АД BS 3011 Пристанище Бургас 42,18м МВ №1080/20.04.06г. 28/02.03.06г. 07/24.01.12- преустройство
38 БТК АД BS 3047_F (Gladston) ул.”Гладстон” №80 39,50м MBP №2904/14.10.09 г 177/08.04.08
39 БТК АД BS 3002_A (Ekzarh Yosif) ул.”Славянска” №52 39,50м MBJ №3078/11.02.09 г 320/01.07.08
40 БТК АД BS 3066 С ’’Възраждане” бул.”Сан Стефано”, бл.12, „Г” 41м 168/ 19.07.10
41 БТК АД BS 3049 сграда с идентификатор 07079.608.47.1(ул.”Ив. Богоров” №20, вх.”Г”) 46,53м 39/07.03.11г
42 БТК АД BS 3004 ул.”Генерал Гурко” №18 46,53м 197/16.08.11г.
43 БТК АД BS 3050 „LAZUR“ сграда с идентификатор 07079.609.26.3 по КК на гр. Бургас (ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №55, вх.“Г“ 46,53м 9/24.01.12г.
44 БТК ЕАД BS 3031А сграда с идентификатор 07079.618.141.19 (р-т „Нептун“), Приморски парк 86/05.04.2017г.
45 БТК АД BS 3040С ул.”Цар Калоян” 24, вх.1 и 2 34,81 м MBP №3139/02.04.09г. 630/21.11.08
46 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД BS 5037 покрив на сграда с идентфикатор 07079.618.22.132 по КК на гр.Бургас (УПИ II, кв.1, по плана на ЦГЧ, гр.Бургас), с административ. Сграда на Пристанище - гр.Бургас 99/19.04.17
КВ.САРАФОВО
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0118 „Сарафово” „Международни линии-пристигане”-Летище Бургас MPS №0101955/13.10.11г. И-11/10.02.04 Допълнено на 27.06.2011
2 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS № 5055 Летище Бургас, сграда “Международни линии-пристигане” 44,68м МВ №1375/21.03.07г. 25/24.02.06г. РС за преустройство-Областна управа
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0056 „Карък” ул.”А.Димитров”№22, кв.Сарафово MBJ №3203/24.04.09 г И-31/15.03.04 62/ 10.03. 14г(преустройство)
4 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5056 ул.”А.Иванов” №26, кв.Сарафово 38М МВ №532/08.10.03Г. И-51/16.10.03 преустройство -150/22.07.13
5 Теленор България ЕАД BS 5420 ул.”А.Димитров”№17А, кв.Сарафово 86м №9378/10.10.16г.от „МЕДИКО“ ЕООД 135/04.07.16 66 / 30.04.2018г преустройство
6 БТК АД BS 3150В гр. Бургас, Парова централа, Летище Бургас 38,27м MPS №0101032/22.11.2008
7 БТК АД BS 3100-А кв.Сарафово, УПИХ1У, кв.30 (читалище) 44,48м MBJ №3143/02.04.09 г 202/20.11.06 141/20.06.12(преустройство)
КВ.ЛОЗОВО
1 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5116 кв.” Лозово”,ул .”Теменуга” №2 44,68м МВ №627/24.10.04г. 111/22.11.04г
35/25.03.16 -преустройство
2 БТК АД BS 3032 ”Топлофикация-Бургас”ЕАД , кв.Лозово, поземлен имот2 49,91 м MPS №010540/10.08.2006 72/30.05.06. 287/04.11.11- преустройство
КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО И КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0047 „Горно Езерово” ПК”Наркоп” - УПИ VI, кв.13, „Горно Езерово” MBJ №3366/29.05.09 г В-6/23.03.04 216/19.11.14г (преустройство)
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0091 „НЕФТОХИМ РПУ и Пожарна в „Лукойл Нефтохим Бургас“АД, идентификатор 234/28.11.13
3 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД БС 5010 кв.”Долно Езерово, ул.”З.Зограф” №75г, вх.А 42м ПУ-504/13.02.03г. О-16/28.12.01 233/17.11.15 -преустройство
4 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ЕАД“ BS 5442 имот с идентификатор 07079.829.82 и покрив на жилищна сграда сидентификатор 07079.829.82.1 по КК на гр. Бургас (УПИ VI, кв.13, по плана на кв. Горно Езерово, гр.Бургас), с административен адрес: гр. Бургас, кв. Горно Езерово, ул.“Дружба“ № 28 83м 208/16.10.15
5 БТК АД BS 3025 гр. Бургас, УПИ III- 934, кв. 86, кв.”Долно Езерово”(кметството) 45м МВ №1081/20.04.06г. 20/20.02.06г. 286/04.11.11 -преустройство
6 БТК АД BS 3008А гр.Бургас, “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД, сграда на РПУ 29,83м 216/24.08.07
КВ.ВЕТРЕН И КВ.БАНЕВО
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0119 „Селекция” м.”Синджирли герен”, имот 022001(частна държавна собственост)- 10-ти км MBJ №3358/30.05.09 г И-62/28.11.03
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0159 “БАНЕВО НОВА” и външно ел.захр. им.№ 063013, м.”Минерални бани”, землище с. Банево 53м MPS №0101702/17.06.11г. 379/31.10.07г 95/20.05.2011 -преустройство
3 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД/ А1 БЪЛГАРИЯ / БТК ЕАД BS 5059 ППС "ВЕТРЕН" BGS0703.A000 ППС BS 3139 с.Ветрен /в частен имот №031021/м. ”Шосе Бою”/ нов идентификатор 07079.12.1164 кв. Ветрен, местност „Шосе Бою“, гр. Бургас 40м 149,58м МВ №648/22.12.04г. 106/09.11.04г 209/16.10.15 -/преустройство / 88 / 15.05.2019г.-/преустройство+нови/
С.МАРИНКА
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0078 „Маринка” с. Маринка, ТПК”Трудолюбие” MBJ №3352/15.05.09 г 41-З/08.07.04 204/30.08.11 -преустройство
2 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5096 с. Маринка, ул.”М.Герджиков”№25 44,68м МВ №727/18.06.05г. 118/25.11.04г 125/15.06.15 -преустройство
3 БТК АД BS 3240-В с.Маринка, кв.37, УПИ XVI-253 52,87м МВ №1279/13.09.06г. 116/07.08.06 75/19.04.13- преустройство
КВ.КРАЙМОРИЕ
1 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5117 кв. ”Крайморие”, ул.”Бриз”№18 64,46м МВ №1595/15.02.07г. 9/10.02.05г. 166/04.09.15 -преустройство 67 / 02.05.2018г. -преустройство
2 БТК АД BS 3200 УПИ VII-^,^ по плана на Крайморие 49,91 м MPS №010533/05.07.2006 52/18.04.06г. 314/21.11.11- преустройство
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0064 „Крайморие” Ул.„Бриз“ №16А 36,63м 53,54м MPS №0101958/11.10.11г. 144/29.06.11г.
4 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0090 (НЕФТ)” Сгради с идентификатор 07079.831.1.6 и 07079.831.1.7, м.Отманли, Лесопарк „Росенец“-Нефтопристанище 68,82м 285/14.12.2012
5 БТК АД № BS 3203А „ALA TEPE“ ПИ с проектен идентификатор 07079.11.466 в землището на гр.Бургас (стар 009101, в землището на кв. Крайморие) 31,59м 143/25.06. 108/20.01.2015- преустройство
6 БТК АД BS 3201 ROSENETS сграда с идентификатор 07079.831.42.3 ( вила „Буфо”, Лесопарк „Росенец”, Община Бургас) 28,34м 62/29.03.11г
7 МОБИЛТЕЛ ЕАД BS -0115 в.з.”Росенец”, парцел V, кв.12(собствен имот) 45м МВ О №3355/30.05.09г. 02-П /20.01.03 174/18.07.11 г-преустройство
8 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5124 УПИ V -158, кв. 17 по плана на вилна зона “Росенец”, землището на гр.Бургас 44,68м МВ №1174/15.06.06г. 9/23.01.06г.
9 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и МОБИЛТЕЛ ЕАД BS 5400 BGS0583.A000 ПИ с проектен идентификатор 07079.11.466 в землището на гр.Бургас (стар 009101, в землището на кв. Крайморие) 117,49м №1731/25.07.17г. 282/02.11.17г.
С.РАВНЕЦ
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0112 „Равнец” с. Равнец - землище, ПЧЗК ”Напредък-93” МВ О №3357/30.05.09г. О-32/28.04.04
2 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД BS 5467 УПИ VI-329, кв.38 по плана на с.Равнец, община Бургас, ул.“Девети септември“ №42 80,96м 79/03.05.2016
3 БТК АД BS 3124 с.Равнец, ул.”Девети септември” №42 44,68м MPS №010566/13.09.2006 112/17.07.06 318/ 24.11.11-преустрайство
С.РУДНИК
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0194 “МИНАТА” имот №000050, землище на с. Рудник, община Бургас, ЕКАТТЕ 63183 48м MPS №0101427/02.11.10г. 447/25.09.08г 158/13.06.17(преус тройство)
2 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5061 землището на с.Рудник /горски фонд- имот №000049/ 40м МВ №661/29.01.05г. 110/18.11.04г
3 БТК АД BS 3128А с.Рудник - кметството 51,66м MBJ №2683/21.05.2008 362/24.10.07
С.ИЗВОРИЩЕ
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS0163 “Изворище” BGS0163.А003 “Изворище” имот№096025(горски фонд)/поземлен имот с идентификатор 32425.96.25 по КК на гр. Бургас 34м, 118,91м МВ О №3356/30.05.09г. 26/28.02.06г. 113/07.05.15 (преустройство) 70 /22.04.2019г. (преустройство)
2 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5134 землището на с.Изворище, местност “Карашки път”, имот №026005/ собственост на GloBul 70,18м МВ №1175/15.06.06г. 60/18.08.05г.
3 БТК АД BS 3146 А имот № 097003, м.”Брястовска река”- с. Изворище(собствен)/ ПИ с нов идентификатор 32425.97.3 51,66м, 96,85м MBO №3146/05.02.09г. 449/03.12.07 69 / 22.04.2019г. (преустройство)
ГР.БЪЛГАРОВО И С.БРЯСТОВЕЦ
1 МОБИЛТЕЛ ЕАД BGS 0019 БЪЛГАРОВО Преоборудване на съществуваща сграда и монтаж върху съществуваща стоманено решетъчна кула /ЖР/ с Н=24м на три секторни и три радиорелейни антени -ТВРС”БЪЛГАРОВО”/ИМОТ №000309 , 44,52м 140/16.06.10г 20/30.01.14г. (преустройство) 254/14.08.17г(преус тройство)
2 КОСМОБЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД BS 5470 имот №000328, землището на гр.Българово 44,68м MBO №2823/16.07.08г. 191/03.11.06г
3 БТК АД BS 3123 ТВРС на БТК, Българово, имот №000309, м .”Ташлъците” 52,87м MB №1093/17.04.06г. 29/02.03.06г. 303/14.11.11- преустройство
4 БТК АД BS 3138-А с.Брястовец, ЗКПУ’Съгласие” 52,87м MB O №2753/13.06.08г. 127/18.06.07