Набор от данни:  Плащания в СЕБРА

одобрен

себра-2019-03-13

Уникален идентификатор:  b40f3717-72b2-4aa9-8741-e9caa6dd3c60

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 12:49:28
  • Създаден от: l_boncheva
  • Последна промяна: 2019-03-14 12:49:28

Министерство на правосъдието ( 014******* )

Период: 13.03.2019 - 13.03.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 17 895,01 лв.
10 xxxx Издръжка 405 246 365,14 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 15 1 738,96 лв.
Общо:  423 265 999,11 лв.
По бюджетни организации
ЦУ ( 0140000003 ) Период: 13.03.2019 - 13.03.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 506,48 лв.
10 xxxx Издръжка 7 11 183,88 лв.
Общо:  8 11 690,36 лв.
ГДИН ( 014003**** ) Период: 13.03.2019 - 13.03.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 17 388,53 лв.
10 xxxx Издръжка 42 115 228,05 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 7 1 416,96 лв.
Общо:  51 134 033,54 лв.
АВ ( 0140040006 ) Период: 13.03.2019 - 13.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 31 186,70 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 8 322,00 лв.
Общо:  25 31 508,70 лв.
НБПП ( 0140050004 ) Период: 13.03.2019 - 13.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 282 73 810,34 лв.
Общо:  282 73 810,34 лв.
ГДО ( 014006**** ) Период: 13.03.2019 - 13.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 57 14 956,17 лв.
Общо:  57 14 956,17 лв.