одобрен

Утвърждаване на ДПП в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Уникален идентификатор:  b4379fd3-3f6b-41d4-b469-65bf7a01c11e

Описание:

Заповед № РД-06-273/31.03.2021 г.Утвърждаване на държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Враца

7 клас държавен план прием руо РМС 214/2016 Враца

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-04-06 16:28:19
  • Създаден от: penka_mitova
  • Последна промяна: 2021-04-06 16:28:19

Община, населено място, наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална

Срок на обучение

Брой паралелки

Степен на професионална квалификация

Брой места

Брой места в STEM профил

Брой места в STEM специалност от професия

ЧЕ интензивно

ЧЕ разширено

ЧЕ без интензивно и без разширено

Изпит чрез тест по БЕЛ

Изпит чрез тест по М

Изпит ПС

Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план - втори предмет

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план - първи предмет

Профилиращ първи предмет

Профилиращ втори предмет

Профилиращ трети предмет

Профилиращ четвърти предмет

Пофесията е нова за: 1- Областта; 2-Общината; 3-Училището

Професията 1- Защитена; 2- С недостиг

Общ. Борован, с. Борован, Професионална гимназия по трансопрт "Коста Петров" 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника 1 5 0.5 II 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ ФА 2
Общ. Борован, с. Борован, Професионална гимназия по трансопрт "Коста Петров" 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника 1 5 0.5 II 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ ФА 2
Общ. Борован, с. Борован, Професионална гимназия по трансопрт "Коста Петров" 762030 Помощник-възпитател 7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца 1 5 0.5 III 13 0 0 АЕ 2 2 ГИ ФА 2
Общ. Борован, с. Борован, Професионална гимназия по трансопрт "Коста Петров" 840110 Спедитор - логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика 1 5 0.5 III 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ ФА 2, 3 2
Общо за училището: 1 5 2 52 0 39
Бяла Слатина, Бяла Слатина, Средно училище "Васил Левски" Софтуерни и хардуерни науки 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 М ЧЕ Инф ИТ
Бяла Слатина, Бяла Слатина, Средно училище "Васил Левски" 482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ЧЕ
Общо за училището: 2 52 26 26
Общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ТП ИИ
Общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 1 II 26 АЕ 2 2 БЗО ТП 2
Общо за училището: 2 52 0 26
Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина ПАГ "Н. Й.Вапцаров" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ ФА
Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина ПАГ "Н. Й.Вапцаров" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ФА
Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина ПАГ "Н. Й.Вапцаров" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ФА
Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина ПАГ "Н. Й.Вапцаров" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ФА 2
Община Бяла Слатина гр. Бяла Слатина ПАГ "Н. Й.Вапцаров" 840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ГИ 2
Общо за училището: 3 78 78
Бяла Слатина,с.Габаре,СУ "Христо Ботев" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 1 II 26 0 0 АЕ 3 1 ИЦ ГИ 2
Общо за училището: 1 26 0
Община Бяла Слатина,с.Галиче,СУ"Христо Ботев" 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство 1 5 1 III 26 АЕ 2 2 ГИ ИТ 1
Общо за училището: 1 26 0
Враца, Враца, ППМГ "Акад. Иван Ценов" Математически - Математика и информатика 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ М М Информатика
Враца, Враца, ППМГ "Акад. Иван Ценов" Математически - Математика и физика 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ М М ФА
Враца, Враца, ППМГ "Акад. Иван Ценов" Природни науки - Биология и ЗО и Химия и ООС 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ БЗО БЗО ХООС
Враца, Враца, ППМГ "Акад. Иван Ценов" 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране 2 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ
Общо за училището: 4 104 78 26
Враца, Враца, ПЕГ "Йоан Екзарх" Чужди езици 1 5 2 52 АЕ 3 1 БЕЛ ЧЕ АЕ ЧЕ
Враца, Враца, ПЕГ "Йоан Екзарх" 213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ИИ
Общо за училището: 3 78 26
Средно училище "Христо Ботев"град Враца,Община Враца Обществени науки 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ ИЦ ИЦ ФИЛ
Общо за училището: 1 1 26
Враца/Враца/СУ "Козма Тричков" 345120 Икономист 3151204 Икономика и мениджмънт 1 5 1 III 26 АЕ 2 2 ЧЕ ИТ
Общо за училището: 1 26
Враца, Враца, СУ "Васил Кънчов" Хуманитарни науки 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ AE
Общо за училището: 1 26
Враца, Враца, СУ "Никола Войводов" 482010 Икономист – информатик 4820101 Икономическа информатика 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ЧЕ
Общо за училището: 1 26 26
Враца, Враца, Средно училище "Отец Паисий" 213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика 1 5 0.5 ІІІ 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИИ 1
Враца, Враца, Средно училище "Отец Паисий" 212050 Танцьор 2120501 Български танци 1 5 0.5 ІІІ 13 АЕ 2 2 Муз ФВС
Общо за училището: 1 26 13
Враца, Враца, Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
Враца, Враца, Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 ИТ ТП
Враца, Враца, Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" 523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 ИТ ТП
Враца, Враца, Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
Враца, Враца, Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ТП
Общо за училището: 4 104 104
Враца, Враца, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 1 II 26 АЕ 3 1 ХООС БЗО 2
Враца, Враца, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг 1 5 1 III 26 АЕ 3 1 ЧЕ БЗО
Враца, Враца, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство 482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия 1 5 1 III 26 26 АЕ 3 1 БЕЛ ГИ
Общо за училището: 3 78 26
Враца, гр.Враца, ПГ "Димитраки Хаджитошин" 582010 Строителен техник 5620101 Строителство и архитектура 1 5 1 III 26 0 26 AE 2 2 M
Враца, гр.Враца, ПГ "Димитраки Хаджитошин" 214010 Дизайн 2140106 Интериорен дизайн 1 5 1 III 26 0 26 AE 2 2 ИИ ТП
Враца, гр.Враца, ПГ "Димитраки Хаджитошин" 522010 Електротехник 5220109 Електрически инсталации 1 5 0.5 III 13 0 13 AE 2 2 М ФА
Враца, гр.Враца, ПГ "Димитраки Хаджитошин" 542041 Модист 5420412 Бутикови облекла 2 5 0.5 III 13 0 0 AE 2 2 ИИ ТП
Общо за училището: 3 78 65
Враца, Баница, Обединено училище "Христо Ботев" 541030 Хлебар- сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия 1 3 1 II 26 АЕ 3 1 БЗО ХООС 2
Общо за училището: 1 26
Враца, Девене,Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" 582040 Строител-монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне 1 3 0.5 II 13 АЕ 2 2 ИИ ТП 1
Враца, Девене,Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия 1 3 0.5 II 13 АЕ 3 1 ХООС БЗО 2
Общо за училището: 1 0 26
Враца, Тишевица, ОбУ"Св.Кл.Охридски" - 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия 1 3 0.5 II 13 АЕ 2 2 ТП БЗО 2
Враца, Тишевица, ОбУ"Св.Кл.Охридски" - 582040 Строител-монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне 1 3 0.5 II 13 АЕ 2 2 ТП ФА 1
Общо за училището: 1 26
Козлодуй, с. Бутан, СУ "Свети свети Кирил и Методий" 621010 Техник - растениевъд 6210103 Трайни насаждения 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС 2
Общо за училището: 1 26 26
Козлодуй,Козлодуй, Средно училище "Христо Ботев" 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране 1 5 1 III 26 26 АЕ 3 1 ИТ ГИ
Козлодуй,Козлодуй, Средно училище "Христо Ботев" Предприе мачески 1 5 1 26 26 АЕ 3 1 ИТ ГИ Пред приемачество ИТ
Общо за училището: 2 52 26 26
Козлодуй, гр. Козлодуй, СУ "Св. св. Кирил и Методий" Хуманитарни науки 1 5 1 26 АЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ
Козлодуй, гр. Козлодуй, СУ "Св. св. Кирил и Методий" Математически 1 5 1 26 26 АЕ 1 3 М ФА М ФА
Общо за училището: 2 52 26
Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ПГЯЕ "Игор Курчатов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 ИТ ФА
Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ПГЯЕ "Игор Курчатов" 522010 Електротехник 5220102 Електроенергетика 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 ИТ ФА
Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ПГЯЕ "Игор Курчатов" 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220302 Ядрена енергетика 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ФА 1
Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ПГЯЕ "Игор Курчатов" 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220309 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 ИТ ФА 2
Община Козлодуй, гр.Козлодуй, ПГЯЕ "Игор Курчатов" 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220310 Управление на радиоактивни отпадъци 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 ИТ ФА
Общо за училището: 3 78 78
Криводол, Криводол, СУ "Св. св. Кирил и Методий" 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели 1 5 0.5 II 13 13 АЕ 2 2 ИИ ТП
Криводол, Криводол, СУ "Св. св. Кирил и Методий" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 0.5 II 13 АЕ 2 2 БЗО ТП 2
Общо за училището: 1 1 26 13
общ.Криводол, с.Краводер,ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" 543020 Оператор в дървообработването 5430203 Производство на тапицирацирани изделия 1 3 1 II 26 АЕ 2 2 БЕЛ ТП 2
Общо за училището: 1 26 0
Мездра, с. Зверино, СУ "Св. Кл. Охридски" Предприемачески 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 ИТ ГИ Предприемачество ИТ
Общо за училището: 1 26 26
Мездра, Мездра, СУ"Иван Вазов" 482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ИТ ЧЕ
Мездра, Мездра, СУ"Иван Вазов" Хуманитарни науки 1 5 1 26 АЕ 2 2 ИЦ ЧЕ БЕЛ ИЦ
Общо за училището: 2 52 26
Професионална гимназия "Алеко Константинов"- гр.Мездра, община Мездра 811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна 5 1 ІІІ 26 0 0 АЕ 2 2 ХООС ЧЕ 2
Професионална гимназия "Алеко Константинов"- гр.Мездра, община Мездра 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 1 ІІ 26 0 0 АЕ 2 2 БЗО ТП 2
Общо за училището: 2 52
Мездра, Мездра, ПГ МСС 525080 Монтьор на железопътна техника 5250801 Локомотиви и вагони 2 5 0.5 II 13 0 13 АЕ 3 1 ФА ИТ 2
Мездра, Мездра, ПГ МСС 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника 2 5 0.5 II 13 0 13 АЕ 3 1 ФА ИТ 2
Общо за училището: 1 26 0 26
Мизия,Мизия,ПГ"Васил Левски" 521010 Машинен техник 5210117 Технология на машиностроенето 1 5 1 ІІІ 26 26 АЕ 2 2 ФА М 1,2,3
Мизия,Мизия,ПГ"Васил Левски" 621030 Растениевъд 6210303 Зеленчукопроизводство 2 5 0.5 ІІ 13 АЕ 2 2 БЗО ГИ 1,2,3
Мизия,Мизия,ПГ"Васил Левски" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 0.5 ІІ 13 АЕ 2 2 БЗО ИИ 2
Общо за училището: 2 52 26
общ. Оряхово, гр. Оряхово, Средно училище "Христо Ботев" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 ГИ ИТ
общ. Оряхово, гр. Оряхово, Средно училище "Христо Ботев" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 1 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ 2
общ. Оряхово, гр. Оряхово, Средно училище "Христо Ботев" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 2 5 0.5 III 13 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ 2
общ. Оряхово, гр. Оряхово, Средно училище "Христо Ботев" 621020 Техник в лозарови- нарството 6210201 Лозарови-нарство 1 5 1 III 26 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС
Общо за училището: 3 78 78
Роман, гр. Роман, Средно училище "Васил Левски" Природни науки 1 5 1 26 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС
Роман, гр. Роман, Средно училище "Васил Левски" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения 1 3 1 I 26 АЕ 2 2 ИИ ТП
Общо за училището: 2 52 26
Хайредин, Хайредин, СУ"Васил Воденичарски" 482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване 1 5 0.5 II 13 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ
Хайредин, Хайредин, СУ"Васил Воденичарски" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 5 0.5 II 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ 2
Общо за училището: 1 26 13
Всичко за областта: 60 0 1560 208 767
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай