Автор: maya_serafimova

непроверен

Регистър на лечебните заведения, които имат удостоверения за асистирана репродукция

Уникален идентификатор:  b4f801a7-665b-4b01-a1fc-208aaac71e77

Описание:

Списък на всички лечебни заведения, които имат издадено разрешение за дейности по асистирана репродукция.

асистирана репродукция здравеопазване лечебни заведения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 09:38:45
  • Създаден от: maya_serafimova
  • Последна промяна: 2020-02-12 09:38:45
Няма информация за показване