одобрен

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

Уникален идентификатор:  b503a06f-14b0-4208-8d1b-c67fb9b1a485

Описание:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-08-04 12:04:27
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-08-04 12:04:27