Набор от данни:  Бизнес статистика

одобрен

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уникален идентификатор:  b51af662-dc3a-4573-9d82-8595bcdc2c65

Описание:

[Колони](http://www.nsi.bg/opendata/getfields.php?l=bg&id=1050 "Колони")

[Кодови списъци](http://www.nsi.bg/opendata/getcodelists.php?l=bg&id=1050 "Кодови списъци")

###Забележки:
* '..' Конфиденциални данни
* '-' Няма случай

статистика

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-03-30 13:13:53
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2018-10-28 02:02:08
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване