одобрен

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДМП към 31-12-2017

Уникален идентификатор:  b637ed11-91c4-44f8-ba41-9affb2763e7d

2017 бюджет Неделино Община Неделино Nedelino Municipality Nedelino

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-07 14:48:52
  • Създаден от: simeon_rodopski
  • Последна промяна: 2019-03-07 14:48:52
Няма информация за показване