одобрен

ОБУЧЕНИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ" (ЕСИФ)

Уникален идентификатор:  b674be67-b4de-4977-ab6d-0d55ab4c5c85

администрация данни държавна курсове обучение програми професионално развитие РМС 54/2019 публична администрация ОПА ежегодни каталог 2020 групи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-03 14:16:25
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2021-02-03 14:16:25

Име на курса

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2020 - ЕС-1 - Разработване и оценка на проектни предложения 45 45 38 1
2020 - ЕС-2 - Договаряне и управление на проекти 48 48 36 2
2020 - ЕС-3 - Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности 41 41 37 1
2020 - ЕС-4 - Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции - обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане 22 22 18 1
2020 - ЕС-5 - Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на публичност 24 24 21 1
2020 - ЕС-7 - Комбинирано финансиране (БФП и инструменти за финансов инженеринг) 46 46 40 2
2020 - ЕС-8 - Работа с ИСУН 2020 29 29 25 1