одобрен

SEBRA-MF-2020-06-17

Уникален идентификатор:  b676af53-cb81-4da9-99a8-27b6119b03fb

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-18 12:52:28
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-18 12:52:28

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 17.06.2020 - 17.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1662.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 2
10 xxxx Издръжка 134 187045.07
Общо:  138 188709.13
По бюджетни организации
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 4707.07
Общо:  1 4707.07
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 37 59889.03
Общо:  37 59889.03
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2260.25
Общо:  4 2260.25
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1662.06
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 2
10 xxxx Издръжка 89 116028.52
Общо:  93 117692.58
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 17.06.2020 - 17.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 4160.2
Общо:  3 4160.2