одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г.

Уникален идентификатор:  b6f38de5-352e-4afc-84c6-0d3c762a53f3

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:08:28
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:08:28

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС „Възраждане“ Русе 01.4.2019 г. 43,5 -
    02.4.2019 г. 39,0 -
    03.4.2019 г. 39,6 -
    04.4.2019 г. 27,0 -
    05.4.2019 г. 29,7 -
    06.4.2019 г. 30,0 -
    07.4.2019 г. 34,2 -
    08.4.2019 г. 44,7 -
    09.4.2019 г. 34,0 -
    10.4.2019 г. 38,1 -
    11.4.2019 г. 25,3 -
    12.4.2019 г. 29,8 -
    13.4.2019 г. 23,8 -
    14.4.2019 г. 16,0 -
    15.4.2019 г. 33,1 -
    16.4.2019 г. 32,6 -
    17.4.2019 г. 21,5 -
    18.4.2019 г. 19,9 -
    19.4.2019 г. 21,9 -
    20.4.2019 г. 29,1 -
    21.4.2019 г. 28,4 -
    22.4.2019 г. 32,6 -
    23.4.2019 г. 27,4 -
    24.4.2019 г. 27,9 -
    25.4.2019 г. 36,1 -
    26.4.2019 г. 44,3 -
    27.4.2019 г. 39,1 -
    28.4.2019 г. 15,9 -
29.4.2019 г. 20,1 -
30.4.2019 г. 24,5 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 120
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 18
Средномесечна концентрация: 30,30
Времеви обхват: 100 %
ДОАС с-ма 01.4.2019 г. 32,5 -
„Профсъюзи“ Силистра
    02.4.2019 г. 24,2 -
    03.4.2019 г. 42,3 -
    04.4.2019 г. 24,2 -
    05.4.2019 г. 22,4 -
    06.4.2019 г. 19,9 -
    07.4.2019 г. 28,3 -
    08.4.2019 г. 30,9 -
    09.4.2019 г. 23,1 -
    10.4.2019 г. 22,1 -
    11.4.2019 г. 14,5 -
    12.4.2019 г. 23,8 -
13.4.2019 г. 17,7 -
    14.4.2019 г. 13,8 -
    15.4.2019 г. 18,4 -
  16.4.2019 г. 15,9 -
    17.4.2019 г. 11,8 -
    18.4.2019 г. 16,7 -
    19.4.2019 г. 19,0 -
    20.4.2019 г. 14,5 -
    21.4.2019 г. 19,2 -
    22.4.2019 г. 15,2 -
    23.4.2019 г. 10,1 -
    24.4.2019 г. 7,4 -
    25.4.2019 г. 12,3 -
    26.4.2019 г. 12,9 -
    27.4.2019 г. 18,6 -
28.4.2019 г. 9,8 -
29.4.2019 г. 9,1 -
30.4.2019 г. 23,5 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 120
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 19.14
Времеви обхват: 100 %