одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  b7056ae7-024d-463d-a318-1ceb26e0544e

средно образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-13 08:32:09
  • Създаден от: violeta_vladimirova_mihaylova
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:25:25
  • Последно променил: migrate_data

Област

Община

Населено място

Наименование на училището

Утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

Реализиран прием

Профил/Професия, специалност Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Изучаван език Начин на изучаване на езика (интензивно, разширено, нито едно от двете) Статус на паралелката към 14.09.2017 г. : 1. Утвърдена, 2. Закрита, 3. Трансформирана Брой ученици в паралелката към 14.09.2017 г. Забележка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Търговище Антоново гр.Антоново СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Обществени науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 24
Търговище Антоново гр.Антоново СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Обществени науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 2 0
Търговище Омуртаг гр. Омуртаг ПГ "С. Велчев" Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 19
Природни науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 22
Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 2 0
гр. Омуртаг ПГТЛП 525010 Техник по транспортна техника, 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 27
5222010 Електротехник, 5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 3 21 Трансформирана от 0,5 на 1
214010 Дизайнер, 2140108 Моден дизайн дневна 5 0.5 13 АЕ разширено 1 11
762020 Сътрудник социални дейности, 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск дневна 5 1 26 АЕ разширено 3 12 трансформирана от 1 на 0,5
Търговище Опака гр. Опака СУ "Васил Левски Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 3 11 трансформирана на 0,5
Природни науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 3 17 трансформирана на 0,5
Търговище Попово гр. Попово ПГ "Хр. Ботев" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 15
Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 18
Природни науки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 21
ПГСС "Н. Пушкаров" 621010 Техник - растениевъд, растителна защита и агрохимия дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 3 23 трансформирана от 0,5 на 1
811070 Готвач, 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 1 14
621070 Техник на селскостопанска техника, 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 24
812010 Организатор на туристическа агентска дейност, селски туризъм дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 1 13
345120 Икономист, 3451203 Земеделско стопанство дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 2 0
621080 Монтьор на селскостопанска техника, 6210801 Механизация на селското стопанство дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 2 0
ПГТЛП 522010 Електротехник, 52220106 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 25
523050 Техник на компютърни системи, 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 1 13
542040 Моделиер - технолог на облекло, 5420401 Конструиране , моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 1 13
542110 Шивач, 5421101 Шивачество дневна 3 1 12 1 7
Търговище Търговище гр. Търговище ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" Чуждоезиков профил дневна 5 1 26 АЕ интензивно 2 0
I СУ "Св. Седмочисленици" Математически профил дневна 5 1 26 АЕ интензивно 1 24
Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ интензивно 1 26
Природни науки дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 26
Предприемачески профил дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 26
I I СУ "Проф. Н. Маринов" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ интензивно 1 25
Природни науки дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 24
Математически профил дневна 5 1 26 АЕ интензивно 1 18
Музика дневна 5 0.5 13 АЕ разширено 1 10
Изобразително изкуство дневна 5 0.5 13 АЕ разширено 1 11
ПГИИ "Джон Атанасов" 482010 Икономист - информатик, 4820101 Икономическа информатика дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 23
482010 Икономист - информатик, 4820101 Икономическа информатика дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 18
344020 "Данъчен и митнически посредник", 3440201 митническа и данъчна администрация дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 22
345120 "Икономист", 3451204 "Икономика и мениджмънт" дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 18
ПТГ "Цар Симеон Велики" 523050 Техник на компютърни системи, 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 1 26 АЕ разширено 1 26
523050 Техник на компютърни системи, 5230502 Компютърни мрежи дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 22
525010 Техник по транспортна техника, 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 19
521140 Мехатроника, 5211401 Мехатроника дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 2 0
ПГТХВТ "Алеко Константинов" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 26
541060 Техник - технолог по качество на храни и напитки, 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 26
811060 Ресторантьор, 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 1 25
ПГЗ 345120 Икономист, 3451203 Земеделско стопанство дневна 5 0.5 13 НЕ нито едно от двете 1 8
621010 Техник - растениевъд 6220107 Растителна защита и агрохимия дневна 5 0.5 13 НЕ нито едно от двете 1 6
621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 26 НЕ нито едно от двете 1 19
ПГЕС 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 1 13
522010 Електротехник, 52220102 Електроенергетика дневна 5 1 26 АЕ нито едно от двете 3 11 Трансформирана от 1 на 0,5
622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство дневна 3 1 12 1 8
214010 Дизайнер, 2140108 Моден дизайн дневна 5 0.5 13 АЕ нито едно от двете 2 0
СУУУС "Св. Иван Рилски" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 1 12 АЕ нито едно от двете 1 3