одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Октомври 2019 г.

Уникален идентификатор:  b729c00a-c836-4755-98d0-43236f04915a

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

бюджет изпълнение община Кула отчет Октомври

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 09:46:07
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2020-03-13 09:46:07