одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Кнежа -23.05.2019

Уникален идентификатор:  b77fb405-a707-4518-941c-f552171ab038

Описание:

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци на територията на Община Кнежа -23.05.2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-13 11:56:08
  • Създаден от: svetlana_hinkina
  • Последна промяна: 2019-09-13 11:56:08

 

Във връзка със Заповед №109 от 05.03.2019г.
на Кмета на община Кнежа, приложено
изпращам:

 

1.Излезли от употреба батерии – 21 кг. и
6 кг. излезли от употреба
луминисцинтни лампи – предадени на
„Нет – Метал” ООД;

2. Отпадъци от опаковки:

- хартия, картон и др. хартиени
отпадъци –650 кг;

- пластмасови отпадъци – 824 кг. –
събрани от „Екопак България” АД;