непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  b78858b8-1a1c-42e4-a15e-e9b392ca0977

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-01 17:00:24
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-01 17:00:24
Няма информация за показване