одобрен

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 15.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  b797163f-3d45-491d-9294-5809eff37657

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-17 12:09:59
  • Създаден от: ztodorova
  • Последна промяна: 2020-03-17 12:09:59
записа на страница

област

община

населено място

брой население по ПА

брой население по НА

БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.БАНСКО 9293 8540
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ГОСТУН 28 44
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.ДОБРИНИЩЕ 2802 2575
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.КРЕМЕН 148 156
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.МЕСТА 221 222
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ОБИДИМ 76 87
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ОСЕНОВО 47 55
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО С.ФИЛИПОВО 655 621
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.БАБЯК 768 721
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА ГР.БЕЛИЦА 3335 3060
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ЗЛАТАРИЦА 78 87
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ГЪЛЪБОВО 34 38
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ДАГОНОВО 789 736
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.КРАИЩЕ 2657 2481
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.КУЗЬОВО 262 247
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ЛЮТОВО 220 218
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ОРЦЕВО 164 154
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ПАЛАТИК 217 205
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ГОРНО КРАИЩЕ 1256 1190
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА С.ЧЕРЕШОВО 287 251
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД С.ИЗГРЕВ 727 583
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД С.БЕЛО ПОЛЕ 8690 620
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД С.БИСТРИЦА 602 58
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 81429 73538