одобрен

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.

Уникален идентификатор:  b7eb89d4-b592-4aa8-97c8-76553ee3af9e

Описание:

Информация за броя на молбите за международна закрила и взетите решения през 2017 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 17:03:16
  • Създаден от: YR
  • Последна промяна: 2019-07-11 17:03:16

Информация за лицата, потърсили закрила и взетите решения за 2017 година

Месец Брой лица потърсили закрила Предоставен статут на бежанец Предоставен хуманитарен статут Отказ Спряно производство Прекратено производство Общ брой решения
януари 420 34 29 243 451 765 1522
февруари 385 87 84 243 2108 1437 3959
март 532 173 211 259 2310 785 3738
април 225 53 60 403 359 678 1553
май 270 78 155 657 240 831 1961
юни 251 38 45 476 173 2201 2933
юли 235 98 99 181 87 1251 1716
август 314 131 88 168 166 1194 1747
септември 375 14 18 105 71 118 326
октомври 327 47 57 153 145 150 552
ноември 187 42 24 73 141 141 421
декември 179 9 32 87 98 111 337
Общо 3 700 804 900 3 048 6 348 9 662 20 762