одобрен

Издадени решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР в сайта на РИОСВ Шумен

Уникален идентификатор:  b7f6c5e5-2d55-4150-9529-db6ce8698785

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-18 10:44:43
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-04-15 09:21:40
  • Последно променил: dragomir_vasilev