Набор от данни:  Бюджет 2015г.

одобрен

Средства от ЕС

Уникален идентификатор:  b85ecd1f-358b-464c-a19a-9fd6e5565df2

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2016-11-22 16:43:01
  • Създаден от: stela_tsankova_marinska
  • Последна промяна: 2018-11-08 18:28:53
  • Последно променил: migrate_data

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса

[ [ "ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА 2015 г.", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "І. ПРИХОДИ", "", "Първоначален план", "Уточнен план", "Отчет", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "държавни дейности", "местни дейности", "дофинан-сиране", "ОБЩО" ], [ "1.", "Лихви по сметки", "1000", "1000", "2", "", "", "2" ], [ "I. ОБЩО ПРИХОДИ", "", "#REF!", "#REF!", "2", "0", "0", "2" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "ІІ. РАЗХОДИ", "", "Първоначален план", "Уточнен план", "Отчет", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "държавни дейности", "местни дейности", "дофинан-сиране", "ОБЩО" ], [ "1.", "Персонал", "1869897", "1880515", "120842", "0", "0", "120842" ], [ "1.1.", "заплати", "1375346", "1385964", "99296", "", "", "99296" ], [ "1.2.", "други възнаграждения", "214686", "214686", "2430", "", "", "2430" ], [ "1.3.", "осигурителни вноски", "279865", "279865", "19116", "", "", "19116" ], [ "2.", "Издръжка", "1728671", "2027526", "9210", "", "", "9210" ], [ "3.", "Разходи за лихви", "2000", "2000", "", "", "", "0" ], [ "4.", "Стипендии", "2262", "2349", "", "", "", "0" ], [ "5.", "Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата", "17464", "18230", "", "", "", "0" ], [ "6.", "Субсидии за нефинансови предприятия", "0", "24708", "", "", "", "0" ], [ "7.", "Субсидии на организации с нестопанска цел", "136000", "13600
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте