одобрен

Обучени по програма "Нормотворчество и правоприлагане"

Уникален идентификатор:  b8ab4cbe-88fe-44eb-8bdd-2a7a348a6329

Описание:

Обучени по програма "Нормотворчество и правоприлагане"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-05 17:28:59
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:42:36
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2017 - Н-1 - Практическо нормотворчество 79 76 62 5
2017 - Н-2 - Административна стилистика 158 156 150 5
2017 - Н-3 - Организация на документооборота в държавната администрация 400 400 297 13
2017 - Н-4Б - Прилагане за комплексно административно обслужване 3 1 0 1
2017 - Н-4А - Прилагане на комплексно административно обслужване 541 532 394 15
2017 - Н-5 - Прилагане на Закона за обществени поръчки 1069 1069 743 32
2017 - Н-6 - Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи) 115 112 86 5
2017 - Н-7А - Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) 238 233 216 8
2017 - Н-7Б - Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) 30 30 29 2
2017 - Н-8 - Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за юристи) 326 313 222 9
2017 - Н-9 - Практически проблеми на административните нарушения и наказания (за неюристи) 597 569 402 15
2017 - Н-10 - Прилагане на новия Закон за концесиите 199 197 110 5