одобрен

Регистър на декларираните кучета към 28.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  b8c37ed6-d4e7-4cfb-a267-f42070a6d2ac

Описание:

Регистър на декларираните кучета към 28.04.2020 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 15:33:06
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2020-06-25 15:33:06

Дата на деклариране

Декларация номер

Група

Активна от

Активна до

Коментар

28.4.2020 2 28.4.2020
20.2.2020 1 20.2.2020
09.03.2018 4 01.01.2018
09.03.2018 3 01.01.2018
09.03.2018 1 01.01.2018
09.03.2018 2 01.01.2018
12.03.2018 6 01.01.2018
12.03.2018 5 01.01.2018
16.01.2014 1 16.01.2014 31.12.2014
31.01.2014 5 01.01.2014 31.12.2014
31.01.2014 6 01.01.2014 31.12.2014
31.01.2014 7 01.01.2014 31.12.2014
31.01.2014 2 01.01.2014
31.01.2014 3 01.01.2014
31.01.2014 4 01.01.2014