одобрен

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Балдево

Уникален идентификатор:  b8d5504b-f17e-4b20-82a0-f9555250bd3c

Описание:

Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи - с. Балдево

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 15:16:39
  • Създаден от: fatme_rafetova_islyam
  • Последна промяна: 2019-06-11 15:20:41
  • Последно променил: fatme_rafetova_islyam

РЕГИСТЪР

на договорите в село Балдево
№ по дата ползвател № на местност площ
ред имот
1 25.04.19 г. Фатме Муратова Гагарова 1004 Басаница 2.726
1007 Басаница 7.003
1009 Басаница 9.675
1015 Басаница 7.663
1017 Басаница 0.951
1032 Басаница 0.951
1033 Басаница 0.945
13015 Чукут 3.332
13024 Чукут 0.317
25003 Боева тумба 1.243
25006 Боева тумба 0.794
26004 Гладно бърдо 2.187
26008 Гладно бърдо 2.092
26013 Гладно бърдо 1.226
26026 Гладно бърдо 1.446
26030 Гладно бърдо 1.519
30005 Сливата 0.899
30007 Сливата 0.434
30022 Сливата 3.056
37030 Горна грамада 1.39
37039 Горна грамада 6.334 56.18299999999999 842.7449999999999
2 25.04.19 г. Росен Цветанов Гагаров 2002 Лъга 0.955
2049 Лъга 4.534
6002 Долен чучур 6.21
6005 Долен чучур 4.729
6007 Долен чучур 6.377
6013 Долен чучур 1.284
7015 Горна валта 3.023
8010 Горна валта 2.262
8019 Горна валта 2.651
12004 Долна грамада 2.013
12018 Долна грамада 2.964
45055 Свети Костадин 1.299
45056 Свети Костадин 3.884
47012 Шопката/Божейме 6.934
47015 Шопката/Божейме 2.75 51.86899999999999 778.0349999999999
3 25.04.19 г. "Агрогагаров" ЕООД 48049 Каменето 4.211
49015 Вальовица 1
49017 Вальовица 1.507
49018 Вальовица 1.001
49029 Вальовица 0.6
49049 Вальовица 0.393
49053 Вальовица 1.391
49054 Вальовица 1.478
49061 Вальовица 6.626
49073 Вальовица 0.685
50125 Кавака 3.954
50128 Кавака 6.41 29.256 438.84000000000003