одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерантабилни автобусни линии през 2018 год.

Уникален идентификатор:  b9a9b509-1afa-4f8b-a922-d7bb7c967306

отчет средства пътнически превози

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 16:09:07
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-03-26 16:22:33
  • Последно променил: varna_mun

№ по ред

Превозвач (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление)

Договор

Предоставени други права

Компенсации за безплатни и по намалени цени превози и субсидии - лв.

1 „Градски транспорт“ ЕАД ЕИК – 103003668, гр.Варна - 9009, ул.“Тролейна“ № 48 Договор РД13024368ВН/ 23.10.2013г. – сключен с Кмета на Община Варна, за обществен превоз на пътници по линии от транспортната схема на Община Варна, за срок от 10 години. Изключителни права върху осъществяването на Обществен превоз на пътници по определени линии, което изключва възможността други транспортни оператори да предоставят услуги по тези линии. 5 713 789.00
2 „Транстриумф Холдинг“ АД, ЕИК - 813148010, гр.Варна - 9000, ул."Каварна" № 10 Договор № 382/19.11.2018г. сключен с Кмета на Община Аксаково, за обществен превоз на пътници по междуобщинска автобусна линия, от транспортната схема на Област Варна, квота Община Аксаково, за срок от 2 год.,считано от 01.12.2018г. 39 959.00
3 „Транстриумф Груп“ КДА ЕИК – 203061117 гр.Варна – 9000 р- н „Одесос“ - ул. „Каварна“ №10 Договор № 382/19.11.2018г. сключен с Кмета на Община Аксаково, за обществен превоз на пътници по междуобщинска автобусна линия, от транспортната схема на Област Варна, квота Община Аксаково, за срок от 2 год.,считано от 01.12.2018г. 138 574.00
4 „Варна Бус 2000“ ООД ЕИК - 103549444 гр. Варна - 9009 бул.“Владислав Варненчик“ №158, Автогара Варна Договор № Д-1-9200/91/29.03.2001г. и допълнителни споразумения, сключени с Кмета на Община Варна, за обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии, от транспортната схема на Област Варна и републиканската транспортна схема, квота Община Варна, за срок до провеждане на конкурс. 9 832.00
5 „Нира Бус“ ООД ЕИК - 119618403 гр. Варна – 9000, ул.“Райно Попович“ №8, ет.3, ап.7 Договор от 16.06.2014г., сключен с Кмета на Община Белослав, за обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии, от транспортната схема на Област Варна, квота Община Белослав, за срок от 5 години. 9 223.00
6 ЕТ “Виктори-13-Виктор Златанов“ ЕИК - 103264593 гр. Варна – 9000 ж.к.“Младост“, бл.151, вх.2, ет.1, ап.25 Договор № Д-9200/465/13.07.1999г. и допълнително споразумение, сключени с Кмета на Община Варна, за обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема, квота Община Варна, за срок до провеждане на процедура по ЗОП. 4 103.00
7 „Груп плюс“ ЕООД ЕИК – 130524668 гр. София-1000 р-н „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ №17 Споразумения по чл.59 от ЗЗД, предвид фактически предоставените транспортни услуги по автобусни линии от републиканската транспортна схема, квота Община Варна. 48 512.00
8 „Глобал Биомет“ ЕООД ЕИК – 121446525 гр. София - 1407 р-н „Лозенец“, бул.“Н.Й.Вапцаров“№35, бизнес център Лозенец- ет.7 Споразумения по чл.59 от ЗЗД, предвид фактически предоставените транспортни услуги по автобусни линии от републиканската транспортна схема, квота Община Варна. 18 558.00
9 „Минибус“ООД ЕИК – 813196165 гр. Варна – 9000 р-н „Младост“, бул.“Владислав Варненчик“ №158 Договори от 17.09.1996г. и 03.11.1997г. и допълнителни споразумения, сключени с Кмета на Община Варна, за обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии, от транспортната схема на Област Варна и републиканската транспортна схема, квота Община Варна, за срок до провеждане на конкурс. 7 924.00
10 „Травел експрес“ ООД ЕИК – 813196172 гр. Варна – 9000 р-н „Младост“, бул.“Владислав Варненчик“ №158 Договор №Д-9200/385/01.07.1999г. и допълнителни споразумения, сключени с Кмета на Община Варна, за обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии, от републиканската транспортна схема, квота Община Варна, за срок до провеждане на конкурс. 11 207.00
11 „Волан“ ЕООД ЕИК – 103790974 гр.Аксаково - 9154 ул.“Тракия“ №11 Договор от 31.01.2018г. сключен с Кмета на Община Девня, за обществен превоз на пътници по междуобщинска автобусна линия, от транспортната схема на Област Варна- квота Община Девня, за срок от 48 месеца от датата на подписване. Договор 18.07.2019г. сключен с Кмета на Община Белослав, за обществен превоз на пътници по междуобщинска автобусни линии, от транспортната схема на Област Варна- квота Община Белослав, за срок от 60 месеца, считано от 29.07.2019г. 12 170.00
Общо: 6 013 851.00