одобрен

Регистър на даренията в Община Троян към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  b9cb1aaa-8436-475f-85e5-87ce5d0d90f0

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:15:42
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:15:42

Регистър на даренията в Община Троян за 2019г. към 30.06.2019 година

Договор № Дата Дарител Вид на дарението стойност/лв./ предназначение информация за изразходването
в натура парично
1 2019/01/01 Транслоджистикс София АД натура 387.6 Ц Н С Т Д Б У с.Дълбок дол изразходвано
2 2019/04/22 ИСА 2000 ЕООД парично 1000 организиране културни празници неизразходено
3 07.06.2019 г. Милена Миткова Троанска парично 1500 дн.център настан.деца с уврежда неизразходено
4 2019/06/28 Георги Минков Говедаров парично 150 фонд лечение на граждани неизразходено