одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  ba21cd59-a935-4e9a-ac88-8f85862e8862

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:38:45
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:38:45

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.11.2019 г. 29,5 -
    02.11.2019 г. 30,9 -
    03.11.2019 г. 42,2 -
    04.11.2019 г. 22,7 -
    05.11.2019 г. 28,3 -
    06.11.2019 г. 27,2 -
    07.11.2019 г. 42,2 -
    08.11.2019 г. 44,3 -
    09.11.2019 г. 25,4 -
    10.11.2019 г. 23,4 -
    11.11.2019 г. 27,3 -
    12.11.2019 г. 34,8 -
    13.11.2019 г. 43,9 -
    14.11.2019 г. 36,9 -
    15.11.2019 г. 24,2 -
    16.11.2019 г. 24,4 -
    17.11.2019 г. 28,6 -
    18.11.2019 г. 42,0 -
    19.11.2019 г. 44,4 -
    20.11.2019 г. 34,9 -
    21.11.2019 г. 21,8 -
    22.11.2019 г. 24,4 -
    23.11.2019 г. 19,9 -
    24.11.2019 г. 24,2 -
    25.11.2019 г. 23,8 -
    26.11.2019 г. 21,2 -
    27.11.2019 г. 33,4 -
    28.11.2019 г. 41,2 -
29.11.2019 г. 23,0 -
30.11.2019 г. 19,5 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 319
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 31
Средномесечна концентрация: 30,33
Времеви обхват: 95,5%
ДОАС с-ма 33,3 -
01.11.2019 г.
"Профсъюзи" Силистра
    02.11.2019 г. 10,6 -
    03.11.2019 г. 12,5 -
    04.11.2019 г. 17,2 -
    05.11.2019 г. 12,7 -
    06.11.2019 г. 15,1 -
    07.11.2019 г. 28,7 -
    08.11.2019 г. 34,3 -
    09.11.2019 г. 25,3 -
    10.11.2019 г. 16,1 -
    11.11.2019 г. 10,3 -
    12.11.2019 г. 18,2 -
13.11.2019 г. 35,7 -
    14.11.2019 г. 34,5 -
    15.11.2019 г. 20,4 -
  16.11.2019 г. 21,0 -
    17.11.2019 г. 25,5 -
    18.11.2019 г. 33,4 -
    19.11.2019 г. 34,4 -
    20.11.2019 г. 29,6 -
    21.11.2019 г. 19,3 -
    22.11.2019 г. 15,7 -
    23.11.2019 г. 25,7 -
    24.11.2019 г. 34,1 -
    25.11.2019 г. 17,3 -
    26.11.2019 г. 16,7 -
    27.11.2019 г. 24,8 -
28.11.2019 г. 27,9 -
29.11.2019 г. 21,0 -
30.11.2019 г. 21,7 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 327
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 23,10
Времеви обхват: 97,9%